Вплив гірчичної макухи на перетравність поживних речовин у поросят

  • Н. А. Бегма ассистент

Abstract

Розглядається можливість покращення протеїнової годівлі поросят за рахунок використання побічного продукту олієпереробної промисловості. Наведено хімічний склад та поживність гірчичної макухи. Встановлено позитивний її вплив на інтенсивність приросту поросят, обмін речовин та економічну ефективність.

References

Братишко Н.И., Ионов И.А., Гавилев О.В. Ксенобиотики горчичного жмыха и антиоксиданта системи организма кур // Птицеводство. − Харьков, 2003. − Вып. 53. − С. 196–199.

Васильева Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных.: − М:, Россельхозиздат, 1982. − 251 с.

Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М.: Знание, 2003. – Ч. І. – 399 с.

Козырь В.С., Свеженцов А.И. Практические методики исследований в животноводстве. − Днепропетровск:Арт-Пресс, 2002. − 354 с.

Свєженцов А.І., Кравців Р.Й., Півторак Я.І. Нормована годівля свиней. − Львів, 2006. – 383 с.

Свеженцов А.И., Цап С.В., Бегма Н.А. Биологическая и экономическая оценка нетрадиционных источников кормового белка // Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий темат. наук. збірник / Інститут кормів УААН. − Вінниця: Діло, 2006. – № 58. − С. 188–195.

Энсмингер М.Е., Богданова Г.А. Корма и питание. – М., 1990. – 967 с.

Section
Agricultural sciences (animal husbandry)