Формування індивідуальних особливостей росту і розвитку молодняку залежно від країни походження батька

  • О. В. Денисюк науковий співробітник Інститут тваринництва центральних районів УААН

Abstract

Викладено дані про живу масу, середньодобовий та відносний прирости в ранньому онтогенезі, екстер’єрних особливостях первісток залежно від країни походження батька. Встановлено, що дочки від плідників голштинської породи канадської і американської селекції мають більш виражений молочний тип, розтягнуті та вузькогруді; від європейських плідників – глибоко- та широкогруді.

References

Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 623 с.

Демчук М.В. Гігієна тварин. – К.: Урожай, 1996. – 351 с.

Кабанов В.Д. Повышение продуктивности свиней. – М.: Колос, 1983. – 255 с.

Нормы и рацион кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие / А.П.Калашников и др. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

Попехина П.С., Таякина З.В. Рациональное кормление свиней. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 175 с.

Почерняев Ф.К. Технология племенного свиноводства. – К.: Урожай, 1982. – 166 с.

Section
Agricultural sciences (animal husbandry)