Динаміка інтер’єрних показників свиней при вирощуванні в умовах глибокої незмінної підстилки

  • М. Г. Повод кандидат сільськогосподарських наук
  • В. О. Баранченко кандидат медичних наук
  • Е. В. Єсіна кандидат ветеринарних наук

Abstract

Показано, що морфологічні і біохімічні показники крові дослідних поросят пов’язані з показниками живої маси. Чим менша маса, тим значніші відхилення від норми в гематологічних показниках. Встановлено, що поросята на глибокій незмінній підстилці, як і за інших технологій вирощування, хворіють на дизентерію і колібактеріоз. Їх виникненню і поширенню сприяють порушення умов утримання і незбалансована годівля.

References

Волощук В., Майстрюк С. Нетрадиційні методи вирощування молодняку свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 10. – С. 10.

Гнатюк С. Применение новых систем содержания в свиноводстве // Свиноводство. – 2003. – № 3. – С. 13–17.

Повод М.Г. Ефективність виробництва свинини при різних технологіях утримання свиней // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2006. – № 2. – С. 111–116.

Лоза А. Тенденции развития свиноводства в Украине // Сборник докладов Международной конференции “Возможности и перспективы альтернативного свиноводства” (7–10 декабря 2005 г.). – Днепропетровск, 2005. – С. 24–29.

Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии / И.И. Кондрахин, А.В. Курилов, А.Г. Малахов и др. – М.: Агропромиздат, 1985. – C. 30-48.

Лабораторные исследования в ветеринарии / Под ред. Б.И.Антонова. – М.: Агропромиздат, 1991. – 287 с.

Лакин Г.Д. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 212 c.

Малов Д.Н. Ассоциативное проявление балантидиоза и эшерихиоза свиней: эпизоотология, меры борьбы: Автореф. дис…канд. вет. наук: 16.00.03, 03.00.19. – Н.Новгород, 2004. – 26 с.

Муха С.М. Исследование крови у животных. – М., 1984. – 164 c.

Section
Veterinary sciences