Herpesvirus infection prophylaxis of the I and II type of she-horses with the help of “Biomin P.E.P.” in combination with “Mycophix Plus”

  • A. Antoniuk

Abstract

“BiominP.E.P.”and“MycophixPlus”of“BiominUkraine”Companyat sequential feedinginaday, within 20 daysintheperiodofonemonth before and after kidling succed the decrease of infectiousness with herpesvirus of І and ІІ type of she-horses. The administration of both medicines promotes the increase of hematocrit, blood pigment and crude protein in the blood during further five months.

References

Галатюк О.Є. Ринопневмонія / О.Є. Галатюк // Профілактика та лікування заразних хвороб коней. – Житомир : Рута, 2009. – С. 87–104.

Naturally ahead “Biomin” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу до сайта: URL: http://www.biomin.net/ru/produkty/upravlenie-riskom-zarazhenija-mikotoksinami/mikofiksr

Naturally ahead “Biomin” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу до сайта: URL: http://www.biomin.net/ru/produkty/ fitoegnnye-veshchestva/biominr-pep

Галатюк О.Є. Вплив “Мікофіксу Плюс” та “Біоміну П.Е.П.” на прихований перебіг герпесвірусної інфекції І та ІІ типів у кобил / О.Є. Галатюк, А.А. Антонюк, В.В. Лохов // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2009. – Вип 10, № 4. – С. 46–52.

Галатюк А.Е. Влияние “Микофикса Плюс” и “Биомина П.Е.П.” на развитие жеребят в хозяйствах, неблагополучных по герпесвирусным инфекциям первого и второго типов / А.Е.

Галатюк, А.А. Антонюк, В.В. Лохов // Ветеринарная медицина.

Современные проблемы и перспективы развития: материалы

международной конференции. – Саратов, 2010. – С. 113–120.

Левченко В.І. Дослідження системи крові / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін // Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин. – Біла Церква, 2004. – С. 404–455.

Бегас В.Л. Використання реакції дифузної преципітації для діагностики ринопневмонії коней / В.Л. Бегас // Вісник ДАУ. – Житомир, 2006. – № 2. – С. 236–241.

Радзиховський М.Л. Використання РДП для діагностики у коней герпесвірусної інфекції ІІ типу / М.Л. Радзиховський // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. –

Біла-Церква, 2006. – Вип. 39. – С. 106–109.

Section
Veterinary sciences