Вуглеводно-ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи

  • М. І. Гаращук кандидат ветеринарних наук

Abstract

Доведено, що гумат натрію й оксигумат стимулюють гемопоез, посилюють процеси аеробного окиснення, підвищують рівень енергетичних процесів за участю глюкози, загальних ліпідів у крові поросят за рахунок збільшення вмісту фосфоліпідів і триацилгліцеролів, впливають на активність окремих ферментативних систем організму свиней. Ступінь дії гумінових препаратів залежить від віку тварин.

References

Гуминат как антитоксин и стимулятор физиологических и биохимических процессов у животных / В.Г. Грибан, С.С. Касьян, В.А. Баранченко и др. // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения: Сб. научн. трудов Днепропетр. гос. агр. ун-та. – Днепропетровск, 1992. – С. 176–183.

Калашник И.А. Стимулирующая терапия в ветеринарии. – К.: Урожай, 1990. – 160 с.

Степченко Л.М. Использование гидрогумата в качестве стимулятора роста циплят-бройлеров // Фармакологические токсикологические аспекты применения лекарственных веществ в животноводстве: Сб. научн. тр. – М.: Изд-во МВА, 1992. – С. 11–12.

Кравців Р.Й., Ковальчук Р.Л. Гумат натрію як екологічно чистий продукт // Науковий вісник Львівської НАВМ. – Львів, 2003. – Т. 5 (№4). – С. 188–191.

Степченко Л.М., Грибан В.Г. Щодо механізму дії препаратів гумусової природи // Ветеринарна медицина України. – 1997. – № 7. – С. 34.

Грибан В.Г., Чумак В.О. Використання гідрогумату для корекції метаболізму у молодняка свиней // Вісник Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 1998. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 143–144.

Section
Veterinary sciences