Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами

  • В. Г. Грибан доктор біологічних наук
  • В. М. Ракитянський асистент
  • В. Г. Єфімов кандидат ветеринарних наук

Abstract

Вивчено вплив гідрогумату на організм лактуючих голштинських корів і отриманих від них телят за корекції міді, кобальту і йоду в раціонах. Встановлено значні зміни в біохімічних показниках крові тварин, що вказують на посилення анаболічних процесів в організмі, зростання рівню неспецифічної резистентності на тлі покращення ефективності тканинного дихання й проміжного обміну вуглеводів та ліпідів.

References

Hernando V. Tire-a-port du semaine d’etude “Matiere organique et fertilite du sol” // Pontifica Acad. Scient – 1968. – P. 805–812.

Перминова И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот: Автореф. дис…доктора хим. наук. 02.00.02. – М., 2000. – 50 с.

Humate induced activation of human granulocytes / U.N. Riede, G. Zeck-Kapp, N. Freudenberg et al. // Virchows Arch. B. Cell Pathol. Incl. Mol. Pathol. – 1991. – Vol. 60. – P. 27–34.

Стояновский С.В. Биоэнергетика сельскохозяйственных животных: особенности и регуляция. – М.: Агропромиздат, 1985. – 224 с.

Медвецкий Н.С. Некоторые морфологические и биохимические показатели крови телят при даче им микроэлементов с витаминами А и D2 // Биологически активные вещества в рационах сельскохозяйственных животных: Сб. науч. тр. Белорусской с.-х. академии. – Горки, 1985. – С. 26–29.

Юрченко Л.І., Верецун А.Л. Вплив оксидату торфу на організм тварин // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. ХДЗА. – Харків: Прапор, 2005. – С. 25–34.

Югай К.Д., Бобрицька О.М. Обмін азотистих речовин у травній системі та молочній залозі (за ангіостомічними даними) // Наукові праці Полтавської ДАА. – 2002. – Т. 2(21). – С. 106–108.

Цюпко В.В. Физиологические основы питания молочного скота. – К.: Урожай, 1984. – 151 с.

Грибан В., Баранченко В. Вікові особливості резистентного фону в телят першого покоління місцевої та голштинської породи // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 5. – С. 26–27.

Section
Veterinary sciences