Вікові аспекти формування функціональних зон паренхіми периферійних лімфоїдних органів у бика свійського

  • П. М. Гаврилін доктор ветеринарних наук
  • М. О. Лєщова кандидат ветеринарних наук

Abstract

Визначені закономірності формування і вікових перетворень функціональних клітинних зон і сегментів у паренхімі периферійних лімфоїдних органів великої рогатої худоби. Встановлено сегментарний характер структури паренхіми ЛВ і селезінки, ідентичність гістоархітектоніки сегментів, кулеподібна різнорівнева просторова конфігурація основних Т- і В-клітинних зон, пренатальне формування сегментів та раннє постнатальне становлення їхньої дефінітивної структури. Доведено, що паренхіма периферійних лімфоїдних органів бика свійського має мозаїчний, а не пошаровий характер будови.

References

Красников Г.А., Шутченко П.А., Бернедт А. Применение иммуногистохимических методов исследования при изучении иммунитета животных // Матеріали III конференції всеукраїнського товариства вет. патологів. – Харків: Изд-во ХДЗВА, 2004. – Ч. 1. – С. 35–38.

Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология // Лимфоидная система. – М.: Мир, 2000. – С. 44–57.

Sainte-Marie G., Peng F.S. The formasion of “compartment relicas” in rhe lymph nodess at athymic animals // Cell Tiss. – Research, 1987. – № 248, 2. – P. 323–333.

Выренков Ю.Е., Шишло В.К., Антропова Ю.Г. Компартмент – структурно-функциональная единица лимфатического узла // Пробл. клинической и экспериментальной морфологии. – Новосибирск, 1992. – С. 40–42.

Гаврилин П.Н. Модификация способа импрегнации серебром по Футу гистотопограмм органов кроветворения, изготовленных на микротоме-криостате // Вісник морфології. – 1999. – Т. 5, № 1. – С. 106–108.

Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: Навчальний посібник. – Житомир: Полісся, 2005. – 277 с.

Section
Veterinary sciences