Вплив дії малих генів на розщеплення у зворотних схрещуваннях кукурудзи з молдавським типом ЦЧС

  • В. М. Борисов кандидат сільськогосподарських наук
  • О. М. Тарасенко провідний науковий співробітник НВФГ Компанія “Маїс”

Abstract

Обговорюються розщеплення Rf3-гетерозигот у цитоплазмі молдавського типу ЦЧС кукурудзи у зворотних схрещуваннях, значення малих генів для відновлення фертильності в М-цитоплазмі. Виявлено, що ці гени мають вплив на характер розщеплення в зворотних схрещуваннях, посилюють експресивність головного гена Rf3 і мають гаметофітну дію.

References

Mackenzie S. The influence of mitochondrial genetics in crop breeding strategies // Plant breeding, 2004. – Vol. 25. – P. 115–138.

Duvick D.N. Cytoplasmic pollen sterility in corn // Advances Genetics. – 1965. – V.13. – P. 1–56.

Sofi P.A., Rather A.G., Wani S.A. Genetic and molecular basis of cytoplasmic male sterility in maize // Communications in biometry and crop science, 2007. – Vol. 2. – P. 49–60.

Buchert J.G. The stage of genome-plasmon interaction in the restoration of fertility to cytoplasmically pollen-sterile maize // Proceedings of National Acadamy of Science USA, 1961. – V. 47. – P. 1436–1440.

Гонтаровский В.А. Комплементарное взаимодействие Rf-генов в цитоплазме молдавского типа ЦМС кукурузы // Цитология и генетика, 2003. – Т. 37. – № 3. – С. 16–23.

Тарасенко О.М. Взаємодія малих генів у rf3-рецесивних генотипах кукурудзи з молдавським типом ЦЧС // Науковий вісник Ужгородського університету, 2006. – № 18. – С. 9–14.

Molecular-Genetic Characterization of CMS-S Restorer-of-Fertility Alleles Identified in Mexican Maize and Teosinte / S. Gabay-Laughnan, C.D. Chase, V.M. Ortega, L. Zhao // Genetics. – 2004. – Vol. 166 – P. 959–970.

Section
Biological sciences