Дослідження енергоємності транспортної операції

  • В. Ю. Ільченко професор
  • О. Д. Деркач кандидат технічних наук
  • В. О. Колбасін кандидат технічних наук

Abstract

Викладено методику і результати енергетичної оцінки транспортної операції за енергоємністю паливно-мастильних матеріалів, праці людини та транспортних засобів. Встановлена залежність енергоємності транспортної операції від вантажопідйомності автомобіля як в цілому, так і, зокрема, для бортових автомобілів та самоскидів. Визначена енергетична структура витрат енергії на паливно-мастильні матеріали, працю людини і енергоємність транспортного засобу.

References

Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. – К.: Урожай, 1991. – 217 с.

Пастухов В.І. Енергетична оцінка механізованих технологій рослинництва // Методи і результати. – Харків: “Ранок НТ”, 2003. – 100 с.

Практикум з використання машин у рослинництві / В.Ю. Ільченко, А.С. Кобець, В.П. Мельник та ін. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2002 – 212 с.

Ільченко В.Ю., Боцуляк С.В. Проектування сервісних підприємств технічного обслуговування. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2004. – 148 с.

Ускоренный метод определения удельного расхода автомобильного топлива / В.А. Рубцов, К.И. Луковин, В.М. Шафорост, В.А. Черныш.// Автодорожник Украины. – 1984. – № 4. – С. 19.

Section
Technical sciences