Уточнення режиму зволоження ґрунту під посівами люцерни в лісостеповій зоні України

  • Ю. В. Запорожченко аспірант

Abstract

Проведено розрахунок режиму зрошення посівів люцерни за агрогідрометеорологічним методом в умовах Лісостепу України. Метод ґрунтується на використанні щодобових вологозапасів у різних шарах ґрунту. Отримані зрошувальні норми не перевищують ті, що рекомендовано застосовувати в розрахунках водозберігаючих режимів зрошення. Це означає, що при застосуванні цих норм не допускається перевитрата ресурсів, попереджається підтоплення земель та створення промивних режимів зрошення, тобто вони є екологічно безпечними.

References

Битюков К.К., Дорожко П.К. Орошение сельскохозяйственных культур в степных районах. – М.: Колос, 1965. – 198 с.

Виноградова Е.В. Выращивание кормовых культур при орошении. – М., 1976. – 55 с.

Грингоф И.Г., Попова В.В., Страшный В.Н. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 310 с.

Люцерна та конюшина / Б.С. Зінченко, В.С. Клюй, Й.І. Мацьків та ін. – К.: Урожай, 1989. – 232 с.

Литовченко О.Ф. Агрогідрометеорологічний метод розрахунку ресурсозберігаючих режимів зрошення сільськогосподарських культур у степовій та лісостеповій зонах України // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2007. – Вип. 52. – С. 223–230.

Меліоративні системи і споруди. ДБН 2.4-1-99. – К.: Держбуд України, 2000. – 180 с.

Мельников М.М. Интенсивное производство кормов на орошаемых землях. – М.: Агропромиздат, 1985. – 159 с.

Научно обоснованная система земледелия Днепропетровской области. – Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1988. – 336 с.

Писаренко В.А., Горбатенко В.М., Йокич П.Л. Режимы орошения сельскохозяйственных культур. – К.: Урожай, 1988. – 96 с.

Published
2014-02-24
Section
Agricultural sciences (agronomics, agricultural ecology, land reclamation, ecology, crops husbandry, farming)