Обґрунтування створення техногенного заказника “Першотравневий”

  • O. Smetana
  • O. Krasova
  • O. Dolyna
  • Yu. Yaroschuk
  • Ya. Taran
  • E. Golovenko

Abstract

Представлено результати досліджень екотопічної і біотичної різноманітності території автомобільного відвалу Першотравневого кар’єру ПАТ “Північний ГЗК”. Виявлено локальні популяції раритетних видів, з яких два занесено до Світового Червоного списку, шість – до Червоної книги України. Показано, що .-різноманітність рослинності перевищує аналогічний показник діючих і проектованих техногенних заказників. Відзначено досить жорсткий зв’язок у сумісному формуванні ґрунтового та рослинного покривів.

References

Класифікація рослинності Української РСР / Д.Я. Афанасьєв, Г.І. Білик, Є.М. Брадіс, Ф.О. Гринь // Укр. ботан. журн. – 1956. – Т. 13, № 4. – С. 63–82.

Гапотченко В.І. До характеристики рослинного покриву Богданівського заказника / В.І. Гапотченко // Проблеми екології та екологічної освіти: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2004. – С. 111–114.

Грибова С.А. Картирование растительности в съемочных масштабах / С.А. Грибова, Т.И. Исаченко // Полевая геоботаника. – Л.: Наука, 1972. – Т.4. – С. 137–330.

Дідух Я.П. Теоретичні аспекти вивчення флористичної та ценотичної різноманітності / Я.П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 56, № 6. – С. 574–579.

Казаков В.Л. Коеволюційний підхід до заповідання антропогенних ландшафтів / В.Л. Казаков // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: матеріали Міжнар. наук.

конф., присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника. – Канів, 1998. – С. 303–304.

Костильов О.В. Агломератні угруповання Правобережного Причорномор’я / О.В. Костильов // Укр. ботан. журн. – 1987. – Т. 44, № 6. – С. 32–35.

Мазур А.Ю. Основні напрями наукової діяльності та етапи становлення Криворізького ботанічного саду НАН України (до 25-річчя від дня заснування) / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності

в умовах антропогенно-зміненого середовища: матеріали Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – С. 44–47.

Мосякін С.Л. Рослини України у Світовому Червоному списку / С.Л. Мосякін // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 56, № 1. – С. 79–88.

Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних екологічних коридорів, відновлення екосистем) / [А. Г. Шапар,

О.О. Скрипник, П.І. Копач та ін.]. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2007. – 270 с.

Плугіна Т.В. Природне та штучне заростання відвалів Кривбасу / Т.В. Плугіна, В.Є. Чайка, Т.Т. Чуприна // Укр. ботан. журн. – 1981. – Т. 38, № 4. – С. 76–77.

Про регіональну цільову Програму використання порушених земель гірничодобувних підприємств як елементів екологічної мережі Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного

басейнів на 2010–2014 рр.: рішення Дніпропетровської обласної ради від 22.09.2010 № 781-27/V. http://oblrada.dp.ua

Романенко В.Н. Створення ландшафтного заказника місцевого значення “Грушівка” на порушених землях Марганецького гірничо-збагачувального комбінату / В.Н. Романенко // Екологія і природокористування. – 2013. – Вип. 16. – С. 122–125.

Мережа екологічного моніторингу Криворізького гірничопромислового регіону / О.М. Сметана, А.Ю. Мазур, Н.М. Сметана, О.О. Красова //

Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 50-річчю високогірного біостаціонару “Пожижевська”. – Львів, 2008. – С. 382–383.

Сметана О.М. Структура наземної мезофауни Кривбасу / О.М. Сметана, Н.М. Сметана. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 227 с.

Просторова диференціація екологічного потенціалу посттехногенного ландшафту (відвал Першотравневого кар’єру ПАТ “ПівнГЗК”) / О.М. Сметана, Ю.В. Ярощук, О.О. Долина, І.Л. Михайленко // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. 17, № 1. – С. 35–55.

Тищенко О.В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря / О.В. Тищенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 156 с.

Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) / За ред. А.П. Травлєєва. – Дніпропетровськ : ВВК Баланс-Клуб, 2010. – 500 с.

Червона книга Дніпропетровської області (тваринний світ) / Під ред. О.Є. Пахомова. – Дніпропетровськ: ТОВ “Новий друк”, 2011. – 488 с.

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

Відновлення рекреаційно-туристичного потенціалу на території техногенного ландшафтного заказника “Візирка” / А.Г. Шапар, В.О. Півень, О.О. Скрипник, В.Н. Романенко // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки

регіонів: матеріали IV Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ,

– С. 99–101.

Розвиток територіальних систем збереження біорізноманіття – природно-заповідного фонду та екологічної мережі / А.Г. Шапар, О.О. Скрипник, С.М. Сметана, А.М. Шпилька // Екологія і природокористування, 2012, Вип. 15. – С. 55–67.

Section
Biological sciences