Статистичний прогноз волого запасів у півметровому шарі ґрунту на початок відновлення вегетації озимих в степовій зоні України

  • Ю. М. Кузіна аспірант

Abstract

Запропонована оригінальна методика статистичного прогнозу щодобових значень вологозапасів у 50-сантиметровому шарі ґрунту на період відновлення вегетації озимих; вона оцінюється як задовільна і дає можливість уже в середині березня прогнозувати вологозабезпеченість на весь період відновлення вегетації озимих.

References

Литовченко О.Ф., Коваленко В.В. Розрахунок та прогноз запасів ґрунтової вологи під пшеницею озимою в Дніпропетровській області //Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.− 1998.− № 1–2. – С. 61−68.

Выбор периода наблюдений для расчета нормы запасов почвенной влаги под посевами сельскохозяйственных культур в степной зоне Украины / А.Ф. Литовченко, В.И. Доценко, Л.Н. Рудаков, и др. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.− 2001.− № 1. – С. 78−84.

Литовченко О.Ф. Методика розрахунку щоденних запасів ґрунтової вологи на сільськогосподарських полях у степовій та лісостеповій зонах України // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.− 2001.− № 2. – С. 69−74.

Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 326 с.

Пшеница / Коллектив авторов. –К.: – Урожай, 1977. – 428 с.

Хромов. С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 193 с.

Хромов С.М., Л.И.Мамонтова. – Метеорологический словарь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1963. – 620 с.

Published
2014-02-24
Section
Agricultural sciences (agronomics, agricultural ecology, land reclamation, ecology, crops husbandry, farming)