Розрахунок коефіцієнта інтенсивних напружень для кутової тріщини у швелерному профілі за дії стисненого кручення

  • М. І. Підгурський кандидат технічних наук Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
  • М. Я. Сташків кандидат технічних наук Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

Abstract

Розглянуто особливості розвитку кутової тріщини в тонкостінних профільних елементах і визначено коефіцієнт інтенсивності напружень у вершинах віток наскрізної кутової тріщини у швелері. Отримано поправкові залежності цього коефіцієнта для стандартного сортаменту швелерів.

References

Критеріальна оцінка динамічної міцності конструкцій мобільних сільськогосподарських машин з врахуванням ефекту їх депланації / Т. Рибак, О. Дарчук, М. Підгурський та ін. // Вісник Тернопільського приладобудівного інституту, 1996. – Т.2. – С. 59–65.

Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1962. – 472 с.

Механика разрушения и прочность материалов / Под ред. В.В. Панасюка. – Т.2: Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами. – К.: Наук. думка, 1988. – 620 с.

Підгурський М., Сташків М. Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю // Вісник ТДТУ, 2006. – Т. 11, № 2. – С. 92–108.

Підгурський М., Сташків М. Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю // Вісник ТДТУ, 2006. – Т. 11, № 4. – С. 78–86.

Section
Technical sciences