Систематичний огляд, мета-аналіз – квінтесенція доказових наук

  • В. В. Нєдосєков
  • О. П. Бойко

Abstract

Наведено визначення понять “систематичний огляд” та “мета-аналіз” як головного інструменту доказових наук, а також передумови появи цих видів аналітичної обробки отриманих наукових даних, історію появи цих понять. Охарактеризовано ключові критерії формування стратегії під час створення систематичних оглядів. Згадано види мета-аналізу. Обґрунтовано появу уніфікованого валідованого інструменту з оцінки методологічної якості систематичних оглядів – AMSTAR.

References

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття [Електронний ресурс] / Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. ‒ Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5280672/.

Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. ‒ М.: Медиа Сфера, 2001. – С. 143–146; 259–261.

Фейгин В.Л. Основы мета-анализа: теория и практика / В.Л. Фейгин // Международный журнал медицинской практики. – 1999. – № 7. – С. 7–13.

Макаров В.В. Доказательная епізоотологія / В.В. Макаров, В.В. Нєдосєков // Ветеринарна біотехнологія. – 2010. – № 17. – С. 143‒149.

Брико Н.И. Эпидемиологические исследования и доказательная медицина / Н.И. Брико // ЖМЭИ. – 2009. – № 1. – С. 96–100.

MacGill M. What is a systematic review in research? [Electronic resource] / M. MacGill // Medical News Today. ‒ Access mode: https://www.medicalnewstoday.com/articles/281283.php.

Реброва О.Ю. Мета-анализы и оценка их методологического качества. Русскоязычная версия вопросника AMSTAR / О.Ю. Реброва, В.К. Федяева // Медицинские технологии оценка и выбор. – 2016. – № 1. – С. 10‒16.

Лях Ю. Оцінка ефективності впливу оздоровчого плавання на фізичну працездатність молодших школярів (мета-аналіз літературних даних) / Ю. Лях, О. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2014. − № 3 (27). − С.62-67.

Stephen B. Meta-analysis. A Quantitative Approach to Research Integration / B. Stephen, M.D. Thacker // JAMA – 1988. – № 259(11). – P. 1685‒1689.

Petitti D. Meta-Analysis, Decision Analysis, and Cost Effectiveness Analysis / D. Petitti. ‒ New York: Oxford University Press, 1994. – 320 p.

Hedges L.K. Statistical Methods for Meta-Analysis / L.K. Hedges, I. Olkin. ‒ San Diego: Academic Press, 1986. – 369 p.

Мета-анализ как инструмент доказательной медицины [Електронный ресурс] / [Турдалиева Б.С., Рахматуллаева Н.У., Тен В.Б., и др.] ‒ Режим доступа: https://kaznmu.kz/press/2012/01/19/мета-анализ-как-инструмент-доказател/.

Shea B. Assessing the quality of reports of systematic reviews: the QUOROM statement compared to other tools / B. Shea, C. Dube, D. Moher In: Systematic reviews in health care: meta-analysis in context / Ed. by M. Egger, G.D. Smith, D.G. Altman. ‒ London: BMJ Publishing Group. – 2001. – Р. 122–139.

Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews [Electronic resource] / [Shea B.J., Grimshaw J.M., Wells G.A. et al.]. ‒ Access mode: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17302989.

Published
2018-09-27
Section
Discussion. Reviews. Suggestions …