Biogenetic horizons formation in the edaphotop strata of the man-caused landscapes

  • І. Uzbek доктор біологічних наук
  • Т. Galagan кандидат економічних наук

Abstract

Показано, що в умовах кар’єрного середовища формування мікробо-рослинних асоціацій провокується аборигенними штамами мікроорганізмів та насінням рослин. Згодом це веде до концентрації біогеоценотичної маси в орному шарі едафотопів і утворенню первинних консорцій, між якими і здійснюється безперервний обмін органо-мінеральними сполуками і енергією. Це і є першопричиною початку ґрунтоутворення з поверхні едафотопів.

References

Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 482 с.

Бабьева И.П., Агре Н.С. Практическое руководство по биологии почв. – М.: Изд-во МГУ, 1971. – 140 с.

Бяллович Ю.П. Биогеоценотические горизонты // Сборник работ по геоботанике, ботанической географии, систематике растений и палеогеографии. Секция ботаники. – М., 1960. – Т. 3. – С. 43–60.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Колос, 1973. – 329 с.

Хазиев Ф.Х. Почвенные ферменты. – М.: Знание, 1972. – 32 с.

Section
Agricultural sciences (agronomics, agricultural ecology, land reclamation, ecology, crops husbandry, farming)