АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • J. Nabatova
  • K. Malachevska
Ключові слова: автоматизація; інформаційні технології; фінансові результаті; фінансовий аналіз; прогнозування; ризики; загрози; статистичні програми.

Анотація

В даній статті розглядаються теоретичні засади автоматизації проведення аналізу та прогнозування фінансових результатів підприємства, проаналізовано найпопулярніші приклади статистичних програм та інструментів для їх здійснення. Також проведено прогнозування чистого прибутку на прикладі підприємства. Виявлено, що автоматизація аналізу значно підвищує якість та точність отриманих результатів, звільняє робітників підприємств від довгої та рутинної роботи, а також виводить управління фінансовими результатами підприємства на новий рівень, так як сприяє прийняттю більш зважених та ефективних бізнес-рішень. Актуальність автоматизації аналізу та прогнозування полягає в тому, що економічне середовище сьогодні характеризується великою кількість ризиків та загроз, як на макро- так і на мікрорівні, в умовах кризи багатьох світових економік, спричиненою низкою факторів, одним із яких є пандемія Covid-19. Тому прогнозування фінансових результатів та впливаючих факторів є досить важливою складовою процесу управління підприємством, так як дає змогу завчасно робити дії по запобіганню збитковості або банкрутства.

Посилання

Автоматизація аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності URL: https://studme.com.ua/198106069533/buhgalterskiy_uchet_i_audit/avtomatizatsiya_analiza_buhgalterskoy_finansovoy_otchetnosti.htm (дата звернення 12.11.2020).

Гугл Таблиці. URL: https://workspace.google.com.ua/intl/uk/products/sheets/ (дата звернення 12.11.2020).

Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навчальний посібник / Ізмайлова К.В. – К.:МАУП, 2003. – 148с.

Інформаційні ідеї та технології URL: https://www.softcom.ua/ru/medoc/ (дата звернення 13.11.2020).

Microsoft Excel URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/excel (дата звернення 13.11.2020).

Перелік статистичних пакетів. URL: https://www.eviews.com/Discovering/whatiseviews.html (дата звернення 13.11.2020).

Про програму M.E.Doc (My Electronic Document) URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2260163-ekspert-nazval-alternativy-programme-medoc.html (дата звернення 13.11.2020).

Регресійний аналіз URL: https://pidru4niki.com/17280924/ekonomika/regresiyniy_analiz (дата звернення 13.11.2020).

Фінансовий аналіз діяльності підприємства. URL: https://pidru4niki.com/1580011943608/finansi/finansoviy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva (дата звернення 13.11.2020).

What is R? URL: https://www.r-project.org/about.html (дата звернення 13.11.2020).

studme.com.ua (2020), “Automation of analysis of accounting (financial) reporting”, available at: https://studme.com.ua/198106069533/buhgalterskiy_uchet_i_audit/avtomatizatsiya_analiza_buhgalterskoy_finansovoy_otchetnosti.htm (Accessed 12 Nov 2020).

Google (2020), “Spreadsheets”, available at: https://workspace.google.com/intl/en/products/sheets/ (Accessed 12 Nov 2020).

Izmailova, KV (2003), Suchasni tekhnolohii finansovoho analizu [Modern technologies of financial analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.

Softcom (2020), “Information ideas and technologies”, available at: https://www.softcom.ua/ru/medoc/ (Accessed 13 Nov 2020).

Microsoft (2020), “Excel”, available at: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/excel (Accessed 13 Nov 2020).

EViews (2020), “List of statistical packages”, available at: https://www.eviews.com/Discovering/whatiseviews.html (Accessed 13 Nov 2020).

Ukrinform (2017), “About the program M.E.Doc (My Electronic Document)”, available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2260163-ekspert-nazval-alternativy-programme-medoc.html (Accessed 13 Nov 2020).

Kupalova, H.I. (2020), “Regression analysis”, available at: https://pidru4niki.com/17280924/ekonomika/regresiyniy_analiz (Accessed 13 Nov 2020).

Kramarenko, H.O. (2020), “Financial analysis of the enterprise”, available at: https://pidru4niki.com/1580011943608/finansi/finansoviy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva (Accessed 13 Nov 2020).

R Foundation (2020), “What is R?”, available at: https://www.r-project.org/about.html (Accessed 13 Nov 2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи