СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

  • M. Krasnova
Ключові слова: деривативи; ринок; біржа; опціон; ф’ючерс; інвестиції; фінансові інструменти

Анотація

У статті розглянуто розвиток світового ринку деривативів. Визначено, що деривативи використовуються переважно з метою хеджування ризиків, а також для реалізації інвестиційної стратегії. Визначено, що у 2019 р. спостерігаються рекордно високі обсяги торгів деривативами у 32 млрд укладених контрактів. Найбільшу частку ринку деривативів займав за обсягами торгів Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Визначено, що у 2020 р. світ сколихнула пандемія COVID-19, яка руйнівно позначилась на ринку деривативів. З метою подолання кризи визначено загальносвітові стратегії розвитку ринку деривативів: створення міжнародної законодавчої бази, узгодженої з локальними нормативами; активація транскордонних операцій та посилення глобалізації; тенденція до повної інформатизації всіх операцій на біржовому ринку деривативів. Розглянуто стан українського ринку деривативів.

Посилання

Шевченко О.М. Сучасні тенденції функціонування ринку деривативів в Україні / О.М. Шевченко, О.О. Шевченко // Інфраструктура ринку : електр. фах. наук.-практ. журн. – 2018. – №18. – С. 9–15.

McPartland K., Monahan K. (2020) Derivatives Market Structure 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20%282%29.pdf

The WFE’s Derivatives Report 2019 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-2019-derivatives-report

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2019 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4

Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text

Shevchenko O.M., Shevchenko O.O. (2018), “ Modern trends in the functioning of the derivatives market in Ukraine ”, Infrastruktura rynku, №18, pp. 9–15.

McPartland K., Monahan K. (2020), “Derivatives Market Structure 2020”, available at: https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20%282%29.pdf (Accessed 15 September 2020).

The official site of The world federation of exchanges (2020), “The WFE’s Derivatives Report 2019”, available at: https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-2019-derivatives-report (Accessed 15 September 2020).

The official site of The National securities and stock market commission (2020), “The annual report of the National securities and stock market commission for 2019”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4 (Accessed 15 September 2020).

The official site of The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “About capital markets and organized commodity markets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (Accessed 15 September 2020).

Опубліковано
2020-10-04
Номер
Розділ
Статьи