СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В ПРОВІНЦІЇ ХЕНАНЬ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Niu Lichen
  • Hu Zetao
Ключові слова: управління сільським господарством; сімейна ферма; розвиток; земельна політика; активізація

Анотація

В умовах чинного законодавства Китаю сформовано концепцію високоякісного перспективного розвитку та стратегію відродження сільських територій. Сімейне фермерське господарство ідентифіковано важливою частиною відродження сільських територій та сприяння розвитку аграрного сегменту економіки. Даний спосіб ведення господарства має в собі не лише основні позиції сімейного управління, але й долає недоліки традиційного управління дрібними фермерами. Це дієвий спосіб розвитку ефективного землекористування. Сучасна сімейна ферма в Китаї відноситься до нового типу діяльності в аграрному секторі, яка поєднує членів сім’ї в якості основної робочої сили, займається невеликим, інтенсивним та комерційним сільськогосподарським виробництвом та управлінням. Фінансовий результат даного виду діяльності виступає основним джерелом сімейного доходу, і функціонує та розвивається в межах колективної власності на землю і не змінює поточний режим управління сімейними контрактами. Процес сталого розвитку сучасного агровиробництва, запровадження інноваційного механізму управління та розвитку сімейних ферм відіграють важливу роль у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва та фінансових показників діяльності, а також у сприянні реалізації масштабних та інноваційних рішень в управлінні сільським господарством Китаю. Виникнення сімейних фермерських господарств змінило традиційний спосіб виробництва, господарювання та створило альтернативний напрямок розвитку сільського господарства Китаю. Це стало одним із нових векторів розвитку управління аграрним сектором економіки.У даній науковій роботі проаналізовано поточну ситуацію та проблеми розвитку сімейних ферм у провінції Хенань, сформовано та запропоновано відповідні контрзаходи щодо їх усунення: сформулювати та запровадити відповідні заходи щодо управління позиками, збільшити частку інноваційних фінансових продуктів; популяризувати земельну політику, вдосконалити ринковий механізм, сформулювати обґрунтовані норми, розрахувати витрати та визначити механізми економічної компенсації передачі землі; посилити професійну підготовку працівників та поєднати сучасний досвід в селекції та технологіях виробництва; оптимізувати сільськогосподарське страхування для уникнення ризиків.

Посилання

Wang, Hui and Yang, Chaoxian (2018), “Analysis of land transfer characteristics and influencing factors of farmers in traditional agricultural areas ”, Jiangsu agricultural science, vol. 5, pp. 358-362.

Yuan, Meng and Yi, Xiaoyan (2017), “The current situation problems and cultivation suggestions of family farm development in China: Based on 343000 samples in the special survey of the Ministry of agriculture”, China's agricultural resources and zoning, vol. 6, pp. 184-188.

Xia, Zhuzhi (2014), “Family farm: current situation, challenge and Enlightenment: an empirical survey of Pingzhen, Fanchang County, Anhui Province”, Journal of the Party School of the CPC Ningbo Municipal Committee, vol. 4, pp. 92-99.

Cheng, Chunli (2015), “An empirical analysis on the development status and Countermeasures of family farms in Henan Province: Based on the sampling survey of ten counties (cities) in Henan Province”, Reform and strategy, No. 10, pp. 105-110.

Liu, Zhaoyong (2015), “Investigation and Analysis on the growth conditions and policy support of family farms: Based on the typical investigation in Henan Province”, Research world, vol. 1, pp. 27-31.

Jiang, Bo (2013), “Research Report on the development of family farms in Liaoning Province”, Agricultural economy, vol. 11, pp. 9-10.

Guan, Fuxin (2018), “Study on land management scale of grain family farm in North China Plain: Taking Henan Province as an example”, China's rural economy, vol. 10, pp. 22-38.

Jiang, Yonghong and Qi, Mingxia (2018), “Generation mechanism, personal endowment and family farmer cultivation”, China population, resources and environment, vol. 5, PP. 170-176.

Zhu, Qizhen (2014), “On family farms: advantages, conditions and scale”, Agricultural economic issues, vol. 7, pp. 11-17.

Zhang, Chaohua and Huang, Yang (2017), “Investigation and Research on some key issues in the development of family farms”, Economic development, vol. 7, PP. 81-87.

Опубліковано
2020-10-04
Номер
Розділ
Статьи