УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГРУНТІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

  • V. Volkov
  • A. Pereverzieva
  • I. Poliakova
Ключові слова: Землекористування; якість; грунт; ЄС; деградація грунтів; збереження грунтів

Анотація

У статті досліджуються основні характеристик якості ґрунтів та управління ними. Здійснено порівняльний аналіз землекористування за регіонами світу. Виокремлено чинники, що чинники, що впливають на формування та ефективність практик управління ґрунтами, серед яких найважливішими є зростання кількості населення, дефіцит земельних ресурсів. Обґрунтовано, що недостатня кількість земельних ресурсів призводить до зростання рівня бідності, впливає на неефективність використання ґрунтів та є загрозою для продовольчої безпеки країн світу. Своєю чергою, негативні практики землекористування та управління ґрунтами призводять до їх деградації. Соціально-економічне коло проблем замкнуте.На основі розрахунку рівня деградації ґрунтів доведено, що найбільша кількість деградованих земель розташована в Азії, на другому місці – Африка, на третьому – інші країни, Європа посідає четверте місце. На основі порівняльного аналізу середньосвітового рівня деградації ґрунтів із фактичними показниками за регіонами світу виокремлено дві групи: вище середнього рівня (Азія та Африка) та нижче середнього (Південна та Центральна Америка, Європа та інші країни). Обґрунтовано взаємозв’язок між якістю ґрунтів, кількістю населення, рівнем бідності та рівнем світової продовольчої безпеки. Доведено необхідність використання «Добровільних керівних принципів», розроблених ФАО, котрі дозволяють поєднувати національні стратегії, програми й політику з міжнародними нормами та стандартами задля вдосконалення системи управління грунтами, з одночасним вирішенням важливих соціальної економічних проблем. Порівняльний аналіз практик землекористування регіонів світу дозволив зробити висновок, що збереження якості та охорона грунтів є пріоритетним завданням на національному, регіональному та місцевому рівнях. На основі вивчення досвіду провідних країн світу доведено, що витрати фінансових та людських ресурсів на відновлення ґрунтів є значно вищими, ніж витрати на їх збереження, і можуть коливатися залежно від особливостей країни або регіону. На основі проведеного дослідження, зазначено, що населення світу продовжує зростати відповідно і збільшується попит на продовольство, котре забезпечується за рахунок земельних ресурсів, що є обмеженими. Обґрунтовано, що за умови відсутності виваженої політики, деградація ґрунтів буде постійно збільшуватися і може призвести до поглиблення бідності та загрожує світовій продовольчій безпеці.

Посилання

Case studies on policies and strategies for sustainable soil fertility and fertilizer management in South Asia. URL: http://www.fao.org/3/a-i2308e.pdf (дата звернення 04.09.2020).

Status of the World’s Soil Resources. URL: http://www.fao.org/3/a-bc597e.pdf (дата звернення 04.09.2020).

Пліско І. В. Лінійні та нелінійні моделі в оцінюванні якості ґрунтів. Таврійський науковий вісник. 2018. № 102. С. 136-142.

Медведєв В. В., Пліско І. В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази). Вісник аграрної науки. 2017. № 3. С. 11-17.

Kucher A. Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine. Przeglad Wschodnioeuropejski. 2017. Vol. VIII. No. 2. Pp. 95–105. https://doi.org/10.31648/pw.3573.

Кучер А. Оцінка впливу якості земель на конкурентоспроможність підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2019. Vol. 5. No. 2. Pp. 99–120. URL: http://are-journal.com (дата звернення 04.09.2020) .

Kosmowski F., Abebe A., Ozkan D. Challenges and lessons for measuring soil metrics in household surveys. Geoderma, 2020. 375 (1). DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114500.

He Mingzhu, Ji Xibin, Bu Dongsheng, Zhi Jinhu. Cultivation effects on soil texture and fertility in an arid desert region of northwestern China. Journal of arid land. 2020. DOI: 10.1007/s40333-020-0069-7.

Bieluczyk W., Piccolo M.D., Pereira M.G. Integrated farming systems influence soil organic matter dynamics in southeastern Brazil. Geoderma, 2020. 371. DOI: l10.1016/j.geoderma.2020.114368.

Huang, J., Hartemink, A.E. Soil and environmental issues in sandy soils. Earth-Science Reviews. 2020. Volume 208.

Li P.A, Wu M.A, Kang G.A, Zhu B.A, Li H.A. Soil quality response to organic amendments on dryland red soil in subtropical China. Geoderma, 2020. 373.

Nutrients and soil fertility management. URL: http://www.fao.org/tc/exact/sustainable-agriculture-platform-pilot-website/nutrients-and-soil-fertility-management/en/ (дата звернення 04.09.2020).

Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for the Near East, Amman, Jordan, 2-5 October 2000, 85 p.

Desertification and land degradation. URL: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (дата звернення 04.09.2020).

Land Degradation and Improvements. URL: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (дата звернення 04.09.2020).

Верманн Б. Управление режимом владения землей в странах Восточной Европы и Содружества Независимых государств (СНД), Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 2010. 71 с.

FAO (2011), “Case studies on policies and strategies for sustainable soil fertility and fertilizer management in South Asia”, available at: http://www.fao.org/3/a-i2308e.pdf (Accessed 04.09.2020).

FAO (2015), “Status of the World’s Soil Resources”, available at: http://www.fao.org/3/a-bc597e.pdf (Accessed 04.09.2020).

Plisko, I.V. (2018), “Linear and nonlinear models in soil quality assessment”, Tavriyskiy naukovyj visnyk, vol. 102, pp. 136-142.

Medvedev, V.V., Plisko, I.V. (2017), “Criteria and standards for physical degradation of arable soils (proposals for improving the regulatory framework)”, Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 3, pp. 11-17.

Kucher, A. (2017), “Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine”, Przeglad Wschodnioeuropejski, vol. VIII, No. 2, pp. 95–105. https://doi.org/10.31648/pw.3573.

Kucher, A. (2019), “ Assessment of the impact of land quality on the competitiveness of enterprises ”, Agricultural and Resource Economics, Vol. 5, No. 2. pp. 99–120, available at: http://are-journal.com (Accessed 04.09.2020).

Kosmowski, F. Abebe, A., Ozkan, D. (2020), “Challenges and lessons for measuring soil metrics in household surveys”, Geoderma, vol. 375, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114500.

Mingzhu, He Xibin, Ji Dongsheng, Bu Jinhu, Zhi (2020), “Cultivation effects on soil texture and fertility in an arid desert region of northwestern China”, Journal of arid land, DOI: 10.1007/s40333-020-0069-7.

Bieluczyk, W. Piccolo, M.D., Pereira, M.G. (2020), “Integrated farming systems influence soil organic matter dynamics in southeastern Brazil”, Geoderma, vol. 371, DOI: l10.1016/j.geoderma.2020.114368.

Huang, J., Hartemink, A.E. (2020), “Soil and environmental issues in sandy soils”, Earth-Science Reviews? Vol. 208.

Li, P.A. Wu, M.A. Kang, G.A. Zhu, B.A. Li, H.A. (2020), “Soil quality response to organic amendments on dryland red soil in subtropical China”, Geoderma, vol. 373.

FAO (2020), “Nutrients and soil fertility management”, available at: http://www.fao.org/tc/exact/sustainable-agriculture-platform-pilot-website/nutrients-and-soil-fertility-management/en/ (Accessed 04.09.2020).

Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East (2000), Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for the Near East, Amman, Jordan.

FAO (2020), “Desertification and land degradation”, available at: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ ( Accessed 04.09.2020).

UN (2020), “Land Degradation and Improvements”,available at: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (Accessed 04.09.2020).

Vermann, B. (2010), “Land tenure management in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS)”, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

Опубліковано
2020-10-03
Номер
Розділ
Статьи