ЧИ Є ПРОТИДІЯ ПОДОЛАННЮ СУВЕРЕННОГО БОРГУ ПЕРЕДУМОВОЮ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ СУВЕРЕННОГО

  • Yu. Safonov
  • H. Hryhoriev
Ключові слова: ментальна модель обслуговування суверенного боргу; повернення суверенного боргу; дефолт суверенного боргу; стійкість суверенного боргу; фінансова вразливість; прямі закордонні інвестиції; валові внутрішні заощадження; цикл Демінга; процес Пойї; залежність попереднього розвитку суверенного дефолту.

Анотація

Основна мета статті - проаналізувати взаємозв'язок між стійкістю суверенного боргу та залежністю від дефолту суверенного капіталу з його застосуванням для економіки України. У цьому дослідженні були використані методи системної динаміки при моделюванні з використанням ймовірності (урни) Пойі (Polya process). Використано статистичну базу даних економіки України та фундаментальні роботи в системній динаміці та аналізі суверенного боргу.У статті розглянуто проблему подолання існуючої ментальної моделі стійкості суверенного боргу до зовнішніх та внутрішніх потрясінь в умовах невизначеності та проблему використання відповідних інструментів концептуального аналізу стійкості боргу. Діаграми причинно-наслідкових циклів використовуються для демонстрації основних наслідків, що виникають під час вирішення дилеми проведення політики дефолту суверенного боргу чи його погашення.Серед основних наслідків відсутності подолання існуючої ментальної моделі є 1) застаріла суверенна фінансова структура управління боргом методом управління суспільством (Використано цикл Демінга за схемою: «План - робота - перевірка – діяльність, або «План – виконання - перевірка – коригування» для пояснення наявного принципу обслуговування суверенного боргу) 2) зменшення прямих іноземних інвестицій порівняно із зменшенням зовнішнього боргу, що уповільнює процес економічного розвитку 3) диспропорція між національними заощадженнями та інвестиціями 4) відсутність механізму опору в політиці суверенного боргу. Автор підкреслює, що в процесі Пойі система не фіксується на рівноважному рівні - ми не спостерігаємо рівномірного розподілу частки суверенних дефолтів. Позитивні петлі зворотного зв’язку перекриваються недетермінованими негативними.Було використано процес Пойі у випадку девальвації суверенних держав проти погашення боргу з відповідною функцією густини для вірогідності дефолту суверенних держав після 29 років (випробування) для демонстрації нелінійних процесів вибору відповідної політики. Основний висновок полягає в тому, що рівноважний розподіл процесу Пойі не зовсім рівномірний. Ми спостерігаємо локально нестабільну нерівновагу з позитивним зворотним зв'язком, але неможливістю фіксації у певній точці.

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On the establishment of the Public Debt Management Agency of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2020-%D0%BF#Text

(Accessed 12 April 2020).

Amin, S. (1974), Accumulation on a world scale: a critique of the theory of underdevelopment (2 Volumes), Monthly Review Press, New-York, USA.

Argyris, C. and Schön, D. (1992), Theory in practice: Increasing professional effectiveness. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, USA.

Blommestein, H. and Turner, P. (2012), “Interactions Between Sovereign Debt Management and Monetary Policy Under Fiscal Dominance and Financial Instability”, OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management, [Online], no. 3, available at http://dx.doi.org/10.1787/5k9fdwrnd1g3-en (Accessed 20 February 2020).

Committee for a Responsible Federal Budget (2014), “CBO: Consequences of a Growing National Debt”, available at:http://www.crfb.org/blogs/cbo-consequences-growing-national-debt# (Accessed 21 July 2020).

Eaton, J. and Gersovitz, M. (1981), “Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis”, The Review of Economic Studies, vol. 48, no. 2, pp. 289–309.

Eichengreen, B. El-Ganainy, A. Esteves, R. and Mitchener, K. (2019) “Public debt through ages”, VoxEU.org – CEPR’s policy portal, [Online], available at: https://voxeu.org/article/public-debt-through-ages + (Accessed 01 April 2020).

Grabchuck, O. (2012), “Financial forecasting of Ukraine's external debt uncertainty”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", Vol 6, no.3, pp. 61 – 66, [Online], available at:http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201263/61-66.html (Accessed 01 July 2020).

Kahneman, D. (2003), “Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics”, American Economic Review, Vol 93, no.55, pp. 1449-1475.

Kruger, M. and Messmacher, M. (2004), “Sovereign debt defaults and financing needs”, IMF working paper, [Online], WP 04/53, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0453.pdf (Accessed 07 April 2020).

Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (2020), “Polya urn simulation”, available at: http://simulations.lpsm.paris/polya/ (Accessed 02 July 2020).

Mesjasz, C. and Mesjasz, L, (2016), “Determinants of complexity of sovereign debt negotiation”, Journal of economics and management, [Online], Vol 25, no.25. – pp. 63 – 78, available at: https://www.researchgate.net/publication/313258828_Determinants_of_Complexity_of_Sovereign_Debt_Negotiation (Accessed 15 July 2020).

Roch, F. and Uhlig, H. (2016), “The Dynamics of Sovereign Debt Crises and Bailouts”, International Monetary Fund Working Papers, [Online], Vol.16, no.136, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16136.pdf (Accessed 01 July 2020).

Smirnov, O. (2010), “Savings of the population in the context of anti-crisis policy”, Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia", [Online], Vol. 126, no.113, pp. 11- 19, available at: at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2010_126_113_4 (Accessed 16 June 2020).

Sofienko, A. (2017), “Stages and features of the external government debt of Ukraine formation”, Fynansovye usluhy, [Online], Vol 6., pp. 24 – 28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_6_8 (Accessed 15 April 2020).

Sterman, J. (2000), Business dynamics. System thinking and modelling for a complex world, Irwin McGraw – Hill, USA.

Tuvey, J. (2020), “Ukraine in the spotlight, Russia’s sanctions treat. Emerging Europe economics weekly”, Capital Economics, [Online], available at: https://www.capitaleconomics.com/publications/emerging-europe-economics/emerging-europe-economics-weekly/ukraine-in-the-spotlight-russias-sanctions-threat/ (Accessed 14 April 2020).

The World Bank (2014), World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior, World Bank, Washington, DC, USA, [Online], available at: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf (Accessed 25 May 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи