МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ

  • V. Rossokha
  • Y. Cherednikova
Ключові слова: продукт; маркетинг; технологія; процес; продукт; пропозиція; потреба; споживач

Анотація

У статті викладено теоретичні засади маркетингових технологій проектування й розроблення продукту з урахуванням потреб споживачів. Визначено сутність і принципи технологій «Дизайн мислення» і «Канва ціннісної пропозиції». Розглянуто поетапну модель «дизайну мислення», що спирається на усвідомлення потреб майбутніх клієнтів, включає збір та аналіз інформації щодо визначення основних проблем і побажань споживачів та ідей «дизайнерів», які становлять основу конкретного продукту. Опрацьовано технологічні процеси створення й тестування ціннісних пропозицій з метою виділення цільової групи, визначення цілей клієнтів, деталізації портрета споживача, включення в ціннісну пропозицію факторів допомоги споживачу, виокремлення очікуваних клієнтом вигод та створення пропозиції, що задовольняє його конкретні проблеми. Обґрунтовано важливість використання цих технологій у процесі проектування нового продукту. Запропоновано концепцію поєднання технологій для створення привабливого для цільового споживача продукту.

Посилання

Остервальдер А., Піньє І. Створюємо бізнес-модель ; пер. з англ.. Р. Корнута. Київ : Наш формат, 2017. 288 с.

Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти / Остервальдер А. та ін. ; пер. з англ. Р. Корнута. Київ : Наш формат, 2018. 324 с.

Еяль Н., Гувер Р. На гачку. Як створити продукт, що чіпляє ; пер. з англ. Г. Гриценко. Київ : Наш формат, 2017. 192 с.

Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей ; пер. с англ. В. Хозинского. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.

Miller B. What is Design Thinking? (And What Are The 5 Stages Associated With it?). URL : https://medium.com/@bhmiller0712/what-is-design-thinking-and-what-are-the-5-stages-associated-with-it-d628152cf220 (дата звернення 19.05.2019).

Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 8. С. 44-49.

Туніцький Н. О. Впровадження системи маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Київ, 2010. 21 c.

Продукти праці. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Продукти_праці (дата звернення 19.05.2019).

Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2017), Stvoryemo biznes-model [Business Model Generation], Kyiv, Ukraine.

Osterwalder, A. Pigneur, Y. Greg, B. and Smit, A. (2018), Rozrobliaiemo tsinnisni propozytsii. Yak stvoryty produkty ta posluhy, iakykh khochut' kliienty [Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want], Nash format, Kyiv, Ukraine.

Eyal, N. and Hoover, R. (2017), Na hachku. Yak stvoryty produkt, scho chipliaie [Hooked: How to Build Habit-Forming Products], Nash format, Kyiv, Ukraine.

Brawn, T. (2012), Dizain-myshlenie: ot razrabotki novyh produktov do proektirovaniy biznes-modeley [Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation], Mann, Ivanov and Ferber, Moskva, Russian.

Miller, B. (2017), “What is Design Thinking? (And What Are The 5 Stages Associated With it?)”, Advance Publication Article, available at: https://medium.com/@bhmiller0712/what-is-design-thinking-and-what-are-the-5-stages-associated-with-it-d628152cf220 (Accessed 19.05.2020).

Sviatenko, V. (2014), “Marketing technologies as an instrument for efficient development of domestic enterprises”, Visnyk Kyivs’koho nazional’noho univtrsytetu imeni Tarasa Shevhenka. Economika, vol. 8, pp. 44-49.

Tuniz’kiy, N. O. (2010), “Getting the system of marketing technologies in the exercise of import transactions”, Ph.D. Thesis, Economic of enterprises, National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

Wikipedia (2020), “Product pricy”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Продукти_праці (Accessed 19.05.2020).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи