ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ

  • І. Prychepa
  • O. Smetaniuk
  • О. Ratushnyak
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; інвестиційна політика; інвестиційні процеси; інвестиційна взаємодія; План зовнішніх інвестицій; механізм інвестиційної взаємодії.

Анотація

В статті розглянуто місце Європейського Союзу на міжнародній арені, в сфері прямих іноземних інвестицій зокрема. Визначено особливості та завдання інвестиційної політики ЄС. Особливу увагу зосереджено на питаннях інвестиційної взаємодії із третіми сторонами та підтримки країн-сусідів, України зокрема.За результатами дослідження складено схему механізму дії Плану зовнішніх інвестицій Європейського Союзу як перспективного зовнішньо-інвестиційного плану, за яким передбачено мобілізацію інвестицій, активізацію технічної допомоги, покращення інвестиційного клімату та загальної політичної ситуації в країнах-партнерах.Авторами представлено ключові етапи інвестиційної взаємодії ЄС-Україна в еволюційному контексті. Досліджено інвестиційні процеси в Україні в межах співпраці з Європейським Союзом. Графічно представлено механізм інвестиційної взаємодії ЄС-Україна, що характеризується багатоманітністю, передбачаючи регіональне та торговельне співробітництво, надання технічної, гуманітарної та бюджетної допомоги, сприяння інвестиціям та покращення інвестиційного клімату, загальної політичної ситуації в країні тощо.

Посилання

The official site of European Commission. Investment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/ (дата звернення: 21.01.2020).

The official site of European Commission. Europe 2020 strategy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en (дата звернення: 21.01.2020).

Нагорняк І. Детально про новий інвестиційний план ЕС : можливості та виклики для України [Електронний ресурс] / І. Нагорняк // Європейська правда. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/06/14/7083085/ (дата звернення: 10.12.2019).

The official site of European Commission. Investment Plan for Europe : the Juncker Plan. Getting Europe investing again [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en (дата звернення: 10.02.2019).

Cусіди ЄС: Південь-Схід. План зовнішніх інвестицій ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-03/FACTSHEET_EIP_UA.pdf (дата звернення: 20.03.2019).

World investment report – 2018. Investment and new industrial policies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (дата звернення: 20.09.2019).

World investment report – 2019. Special economic zones [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (дата звернення: 20.03.2020).

Політика ЄС щодо України. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance (дата звернення: 20.02.2019).

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2020).

Представництво Європейського Союзу в Україні. Єврокомісія надасть 1 млрд. євро на підтримку реформ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine (дата звернення: 20.09.2019).

ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому Європейська правда [Електронний ресурс] // Європейська правда. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/22/7105430/ (дата звернення: 20.03.2020).

Худякова О. Інвестиційна непривабливість: чому в Україну не хочуть вкладати гроші [Електронний ресурс] / Худякова О. // Слово і діло : аналітичний портал. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua/2018/01/25/stattja/ekonomika/investyczijna-nepryvablyvist-chomu-ukrayinu-ne-xochut-vkladaty-hroshi (дата звернення: 12.12.2019).

The official site of European Commission (2020), “Investment”, available at: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/ (Accessed 21 Jan 2020).

The official site of European Commission (2020), “Europe 2020 strategy”, available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en (Accessed 21 Jan 2020).

Nahorniak, I. (2019), “Details about the new EU investment plan: opportunities and challenges for Ukraine”, Yevropejs'ka pravda, [Online], available at: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/06/14/7083085/ (Accessed 10 Dec 2020).

The official site of European Commission (2019), “Investment Plan for Europe: the Juncker Plan. Getting Europe investing again”, available at: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en (Accessed 10 Feb 2019).

EU neighbours: South-East (2019), “EU External Investment Plan”, available at: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-03/FACTSHEET_EIP_UA.pdf (Accessed 20 Mar 2019).

The official site of UNCTAD (2018), “World investment report – 2018. Investment and new industrial policies”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (Accessed 20 Sep 2019).

The official site of UNCTAD (2019), “World investment report – 2019. Special economic zones”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (Accessed 20 Mar 2020).

Representation of Ukraine to the European Union and the European Atomic Energy Community (2018), “EU policy towards Ukraine”, available at: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance (Accessed 20 Feb 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Apr 2020).

The official site of European Commission, The delegation of the European Union in Ukraine (2018), “The European Commission will provide 1 billion euros to support reforms in Ukraine”, available at: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine (Accessed 20 Sep 2019).

Yevropejs'ka pravda (2020), “EU may transfer EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine in February European truth”, [Online], available at:https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/22/7105430/ (Accessed 20 Mar 2020).

Khudiakova, O. (2018), “Investment unattractiveness: why they do not want to invest in Ukraine”, Slovo i dilo : analitychnyj portal, [Online], available at: https://www.slovoidilo.ua/2018/01/25/stattja/ekonomika/investyczijna-nepryvablyvist-chomu-ukrayinu-ne-xochut-vkladaty-hroshi (Accessed 12 Dec 2019).

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи