ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ COVID-19 ТА КОНЦЕПТИ ПОДОЛАННЯ

  • Yu. Safonov
  • V. Borshch
Ключові слова: пандемія COVID-19; економічні наслідки; економічний вплив; зайнятість; неформальні працівники; галузі економіки; ринок охорони здоров’я; щорічний розрив у виробництві; кризис-менеджмент; програма подолання негативних наслідків від COVID-19.

Анотація

Основною метою даного дослідження є аналіз економічного впливу пандемії COVID-19 на світову економіку. У дослідженні використовувались методи узагальнення, формальної логіки та аналітичний метод. Інформаційною базою даних слугували офіційні веб-сайти таких міжнародних організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна організація праці та Програма розвитку ООН.У статті досліджені економічні наслідки пандемії COVID-19 на світову економіку та сформовані концепти їх подолання. Авторами були досліджені основні проблеми, що були спричинені COVID-19, а саме (1) зниження рівня зайнятості; (2) ризики зриву діяльності за основними ризиковими галузями; (2) зменшення рівня годин роботи за галузями економіки; (4) безпосередній вплив пандемії на неофіційно зайняте населення у всьому світі.Авторами було зазначено, що негативні економічні та фінансові наслідки від кризи, спричиненої пандемією COVID-19, в 3-4 рази вищі, ніж від фінансової кризи 2008 року. Потенційні наслідки за галузями проілюстровані на прикладі країн G7 та ЄС.Було проаналізовано три основні сценарії розвитку пандемії, які залежать від тривалості карантинних заходів. Також було відзначено, що пандемія COVID-19 має значний вплив на розвиток ринків, створюючи велику диспропорцію в розвитку ринків. Також у статті наведено вплив від рекомендованого та необхідного закриття робочих місць на працевлаштування в країнах. Проаналізовано вплив економічної кризи від COVID-19 на підприємства (роботодавців та самозайняте населення) у ризикових секторах за секторами економіки. Потенційні наслідки проілюстровані на прикладі економіки країн G7 та ЄС. Щорічний розрив у виробництві для країн ЄС був представлений у дослідженні.Було розглянуто три сценарії розвитку пандемії COVID-19. Вони залежать від припинення відключення економіки.Акцентується увага на запровадженні національних шкал оцінки ризиків від COVID-19. Приклад оцінки ризиків проілюстровано на прикладі шкали, запропонованої компанією Schlumberger. Запропоновані заходи щодо мінімізації негативних наслідків від COVID-19 та програму дій для урядів країн.

Посилання

Bobylev, S. N. (2020), “Environmental consequences of COVID-19 on the global and Russian eco¬nomics”, Population and Economics, vol.4 (2), pp. 43-48.

World Health Organization (2020), “Coronavirus (COVID-19)”, available at: https://covid19.who.int/ (accessed 30 April 2020).

Schlumberger (2020), “COVID-19 Crisis Management Plan”, available at: https://www.slb.com/who-we-are/hse/covid-19 (accessed 30 April 2020).

United Nations Development (2020), “Programme COVID-19 pandemic. Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus”, available at: https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-pandemic-response.html (accessed 30 April 2020).

OECD (2020), “Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity”, available at: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity/ (accessed 30 April 2020).

Næss-Schmidt, H. S. Jensen, J. B. Christiansen, B. B. Virtanen, L. and Nielsen, A. L. (2020), “COVID-19 Exit strategies. Learnings from three Scandinavian countries”, available at: https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/covid-19-exit-strategies (accessed 30 April 2020).

Næss-Schmidt, H. S. Jensen, J. B. Christiansen, B. B. and Virtanen, L. (2020), “Economic consequences of the COVID-19 pandemic”, Copenhagen Economics, available at: https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/economic-consequences-of-the-covid-19-pandemic (accessed 30 April 2020).

International Labour Organization (2020), “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis”, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf (accessed 30 April 2020).

Mazneva, D. V. (2020), “The impact of COVID-19 on the airline industry”, Science and innovations in XXI century: Current issues, discoveries and achievements, pp. 82-87.

Kaplan, J. Frias, L. and McFall-Johnsen, M. (2020), “A third of the global population is on coronavirus lockdown – here’s our constantly updated list of countries and restrictions”, Business Insider Australia, available at: https://www.businessinsider.com.au/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3 (accessed 30 April 2020).

Romei, V. and Burn-Murdoch, J. (2020), “Real-time data show virus hit to global economic activity”, Financial times, available at: https://www.ft.com/content/d184fa0a-6904-11ea-800d-da70cff6e4d3 (accessed 30 April 2020).

World Health Organization (2020), “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 3 March 2020”, available at: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020 (accessed 30 April 2020).

Bobylev S. N. Environmental consequences of COVID-19 on the global and Russian eco¬nomics. Population and Economics. 2020. Vol. 4 (2). Pp. 43-48. Doi: https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53279.

Coronavirus (COVID-19). World Health Organization : web-site. 2020. Retrieved from: https://covid19.who.int/.

COVID-19 Crisis Management Plan. Schlumberger. 2020. Retrieved from: https://www.slb.com/who-we-are/hse/covid-19.

COVID-19 pandemic. Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus. United Nations Development Programme : web-site. 2020. Retrieved from: https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-pandemic-response.html.

Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity. OECD : web-site. 2020. Retrieved from: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity/.

Helge Sigurd Næss-Schmidt, Jonas Bjarke Jensen, Benjamin Barner Christiansen, Laura Virtanen, Astrid Leth Nielsen. COVID-19 Exit strategies. Learnings from three Scandinavian countries. April 2020. Retrieved from: https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/covid-19-exit-strategies.

Helge Sigurd Næss-Schmidt, Jonas Bjarke Jensen, Benjamin Barner Christiansen, Laura Virtanen. Economic consequences of the COVID-19 pandemic. March, 2020. Copenhagen Economics. 12 p. Retrieved from: ttps://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/economic-consequences-of-the-covid-19-pandemic.

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis. International Labour Organization, 2020. 23 р. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf.

Mazneva D. V. The impact of COVID-19 on the airline industry. Наука и инновации в ХХІ веке: Актуальные вопросы, открытия и достижения. 2020. С. 82-87.

McFall-Johnsen, Juliana Kaplan, Lauren Frias, Morgan. A third of the global population is on coronavirus lockdown – here’s our constantly updated list of countries and restrictions. Business Insider Australia : web-site. Retrieved from: https://www.businessinsider.com.au/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3.

Real-time data show virus hit to global economic activity. 22 March 2020. Retrieved from: www.ft.com.

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 3 March 2020. World Health Organization : web-site. Retrieved from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-3-march-2020.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи