ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

  • I. Yanenkova
Ключові слова: штучний інтелект; робот; машинне навчання; машинний зір; робототехніка; імітаційне навчання

Анотація

Обгрунтовано істотні зміни способу життя, упорядкування життєвого простору, організації праці, розподілу соціальних ролей у суспільстві внаслідок розширення сфери використання штучного інтелекту. Розкрито можливості та особливості застосування штучного інтелекту в економічній сфері. Удосконалено визначення поняття «штучний інтелект» через наголос на здатності автоматичних систем здобувати, використовувати, обробляти та створювати нове знання. Виявлено тенденцію відставання України від розвинених країн у напрямі просування до цифрової економіки через недоліки відповідної державної політики та слабкість внутрішнього ринку промислових інноваційних розробок та застосувань. Обгрунтовано перспективи та ризики використання штучного інтелекту, до яких, зокрема, належать: можливості роботів навчатися у взаємодії з мінливим середовищем із величезною кількістю змінних, досягнення у сфері медицини, особиста безпека, захист та конфіденційність інформації тощо.

Посилання

J. McCarthy et al.; Aug. 31, 1955. Dartmouth AI Project Proposal. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html

Definition of robot from the Oxford Advanced American Dictionary [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/robot

ROBOT - meaning in the Cambridge English Dictionary [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/robot

Bernard Marr (2018) The Key Definitions Of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance.- Forbes.- 2018.- Feb, 14.

Timo Malm. Guidelines to make safe industrial robot systems: research report [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2017/VTT-R-01109-17.pdf

Trans4mation forum (2019). Kyiv, 22.11.19. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.it.ua/news/trans4mation-forum_22

Biomimetic Robotics and Machine Learning at Technische Universität München [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.brml.org

Imitation Learning in Humanoid Robots [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.cs.washington.edu/research/imitation-learning-humanoid-robots

The University of Illinois at Urbana-Champaign [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://illinois.edu/research/index.html

Evan Ackerman This Robot Uses Machine Learning to Take Care of Absent-Minded Humans //IEEE Spectrum.-2016.-May, 20.

The Substance and Treatment Research Service (STARS) [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.columbiapsychiatry.org/research-clinics/substance-treatment-and-research-service-stars.

MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.csail.mit.edu/

Jacob W. Crandall Cooperating with machines // Nature Communications .- volume 9, Article number: 233 (2018).

ИИ и контроль коронавируса Ковид-19 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ii-i-kontrol-koronavirusa-kovid-19?fbclid=IwAR1NlmBg_mIA-jJ74kKQS_3qSOPcOiBonvPIGGLbGb5n42SJcOinWiGW3_4

В Италии врачей заменяют роботами. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://ldaily.ua/ru/v-ytalyy-vrachej-zamenyayut-robotamy.html

Josh M. Leipheimer, Max L. Balter and others. First-in-human evaluation of a hand-held automated venipuncture device for rapid venous blood draws // TECHNOLOGY.- Vol. 07, No. 03n04, pp. 98-107 (2019).

McCarthy, J. (1955), “Dartmouth AI Project Proposal”, available at: http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html (Accessed 20 April 2020).

Oxford Advanced American Dictionary (2020), “Definition of robot”, available at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/robot (Accessed 20 April 2020).

Cambridge English Dictionary (2020), “Robot”, available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/robot (Accessed 20 April 2020).

Marr, B. (2018), “The Key Definitions Of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance”, Forbes, vol. Feb 14.

Malm, T. (2017), “Guidelines to make safe industrial robot systems: research report”, available at: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2017/VTT-R-01109-17.pdf (Accessed 20 April 2020).

IT-Enterprise (2019), “Trans4mation forum”, available at: https://www.it.ua/news/trans4mation-forum_22 (Accessed 20 April 2020).

Technische Universität München (2020), “Biomimetic Robotics and Machine Learning”, available at: http://www.brml.org (Accessed 20 April 2020).

Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering (2020), “Imitation Learning in Humanoid Robots”, available at: https://www.cs.washington.edu/research/imitation-learning-humanoid-robots (Accessed 20 April 2020).

The University of Illinois (2020), “At Illinois, our research drives life-changing innovations, permeates our classrooms and fuels our outreach”, available at: https://illinois.edu/research/index.html (Accessed 20 April 2020).

Ackerman, E. (2016), “This Robot Uses Machine Learning to Take Care of Absent-Minded Humans”, IEEE Spectrum, vol. May 20.

Columbia University Department of Psychiatry (2020), “The Substance and Treatment Research Service (STARS)”, available at: https://www.columbiapsychiatry.org/research-clinics/substance-treatment-and-research-service-stars (Accessed 20 April 2020).

MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab (2020), “”, available at: https://www.csail.mit.edu/ (Accessed 20 April 2020).

Jacob W. (2018), “Crandall Cooperating with machines”, Nature Communications, vol. 9, no. 233.

Council of Europe (2020), “AI and control of Covid-19 coronavirus”, available at: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ii-i-kontrol-koronavirusa-kovid-19?fbclid=IwAR1NlmBg_mIA-jJ74kKQS_3qSOPcOiBonvPIGGLbGb5n42SJcOinWiGW3_4 (Accessed 20 April 2020).

daily (2020), “In Italy, doctors replace robots”, available at: https://ldaily.ua/ru/v-ytalyy-vrachej-zamenyayut-robotamy.html (Accessed 20 April 2020).

Leipheimer, J. M. and Balter, M. L. (2019), “First-in-human evaluation of a hand-held automated venipuncture device for rapid venous blood draws”, TECHNOLOGY, vol. 07, no. 03n04, pp. 98-107.

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи