КІБЕР-СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • N. Prykaziuk
  • L. Gumenyuk
Ключові слова: Кібер-страхування; кібер-ризик; кібер-атака; кібер-захист; підприємство; цифровізація економіки

Анотація

У статті виявлено тенденції та перспективи розвитку кібер-страхування як важливого механізму захисту підприємств в умовах цифровізації економіки. З’ясовано, що розвиток технологій тягне за собою розвиток злочинності з використанням ІТ-інструментів, що негативно впливає на діяльність підприємств, оскільки для будь-якого підприємства кібер-загроза небезпечна двома видами наслідків. Встановлено, що кібер-страхування виступає ефективним інструментом, який мінімізує наслідки від настання страхових подій, пов’язаних з кібер-ризиками. Виявлено основні тенденції кібер-страхування у світі та визначено особливості кібер-страхування в Україні. Визначено, що сьогодні на шляху розвитку кібер-страхування багатьох країн стоїть низка перешкод, які проявляються як зі сторони підприємств-страхувальників, так і зі сторони страхових компаній. Окреслено основні перешкоди та відповідні перспективи розвитку кібер-страхування як важливого інструменту захисту підприємств в умовах цифровізації економіки.

Посилання

Приказюк Н. В. Необхідність та можливість впровадження нових страхових продуктів у страховій системі (на прикладі кіберстрахування) / Н. В. Приказюк // Економіка і фінанси. – 2016. – № 12. – С. 109–117.

Якушев В.О., Кібербезпека-2018: чого чекати бізнесу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20180414-kiberbezpeka-2018-chogo-chekati-biznesu/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт DGPR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gdpr-info.eu/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт компанії Gartner [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gartner.com/en/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт страхової компанії Allianz [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.agcs.allianz.com/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт страхової компанії UpGuard [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.upguard.com// (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт страхової компанії UPSK [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://upsk.com.ua/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Офіційний сайт страхової компанії АСКА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aska.ua/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Cyberthreat Defense Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imperva.com/resources/reports/CyberEdge-2019-CDR-Report-v1.1.pdf (Дата звернення: 06.04.2020).

Average cost per data breach in the United States 2006-2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/273575/average-organizational-cost-incurred-by-a-data-breach/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Estimated value of cyber insurance premiums written worldwide from 2014 to 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/533314/estimated-cyber-insurance-premiums/ (Дата звернення: 06.04.2020).

The Global Risks Report 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wef.ch/risks2017/ (Дата звернення: 06.04.2020).

Prykaziuk, N. V. (2016), " Necessity and possibility of introduction of new insurance products in the insurance system (on the example of cyber insurance)", Ekonomika i finansy, vol. 12, pp. 109–117.

Yakushev, V.O. (2018), "Cybersecurity 2018: What to Expect for Business?", [Online], available at: https://mind.ua/openmind/20180414-kiberbezpeka-2018-chogo-chekati-biznesu/ (Accessed 06 Apr 2020).

DGPR Official Website, [Online], available at: https://gdpr-info.eu/ (Accessed 06 Apr 2020).

Gartner Official Website, [Online], available at: https://www.gartner.com/en/(Accessed 06 Apr 2020).

Official site of Allianz Insurance Company, [Online], available at: https://www.agcs.allianz.com/ (Accessed 06 Apr 2020).

The official website of UpGuard Insurance Company, [Online], available at: https://www.upguard.com/ (Accessed 06 Apr 2020).

Official Website of UPSK Insurance Company, [Online], available at: https://upsk.com.ua/ (Accessed 06 Apr 2020).

Official site of ASKA Insurance Company, [Online], available at: https://aska.ua/ (Accessed 06 Apr 2020).

Cyberthreat Defense Report, [Online], available at: https://www.imperva.com/resources/reports/CyberEdge-2019-CDR-Report-v1.1.pdf (Accessed 06 Apr 2020).

Average cost per data breach in the United States 2006-2019, [Online], available at: https://www.statista.com/statistics/273575/average-organizational-cost-incurred-by-a-data-breach/ (Accessed 06 Apr 2020).

Estimated value of cyber insurance premiums written worldwide from 2014 to 2020, [Online], available at: https://www.statista.com/statistics/533314/estimated-cyber-insurance-premiums/ (Accessed 06 Apr 2020).

The Global Risks Report 2017, [Online], available at: http://wef.ch/risks2017/ (Accessed 06 Apr 2020).

Опубліковано
2020-05-06
Номер
Розділ
Статьи