УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

  • O. Velychko
  • L. Velychko
  • S. Berezhetska
Ключові слова: логістика; менеджмент; торгівля; оптимізація; операції; дистрибуція; постачання; транспортування; продовольство

Анотація

У сучасних умовах логістична стратегія побудови бізнес-процесів є важливою складовою ефективного управління продовольчим ланцюгом постачання. Вона має забезпечувати належну доступність товару при прямуванні його до ринку збуту. За допомогою торговельних посередників можна скоротити кількість прямих контактів виробників із споживачами продукції. У статті розглянуто особливості менеджменту операційних процесів в системі торговельної логістики. Метою дослідження є розвиток логістичних мереж та проектування рішень щодо їх оптимізації в умовах торговельно-посередницької діяльності на ринку продовольчих товарів. Методологічна складова дослідження зорієнтована на інтегроване використання положень концепції раціоналістичної та забезпечувальної логістики, критеріального аналізу, лінійного програмування, а також логістичного моделювання. Матеріалами для досліджень було обрано низку торговельно-посередницьких організацій, які працюють на ринку продовольчих товарів у Центральному та Східному регіонах України. Дістало подальшого розвитку перенесення відомих знань із операційного менеджменту на нові об’єкти в системі торговельної логістики продовольчих товарів. Обгрунтовано інтегровані методичні підходи до проектування раціональних рішень в середовищі управління логістикою дистрибуції. Запропоновано шляхи оптимізації процесу управління постачанням та транспортними перевезеннями при розподілі продукції за каналами реалізації. Узагальнено передумови ефективності управління ланцюгом постачання в системі торговельної логістики. Застосування методу транспортної задачі при проектуванні управлінського рішення щодо оптимального плану перевезень продовольчої продукції дозволяє встановити із якого складу і яку кількість продукції найбільш доцільно транспортувати у житловий район міста. До того ж часу запропонована логістична модель додатково забезпечує оптимальний розподіл продукції за каналами реалізації із урахуванням основних чинників впливу на ефективність управління продовольчим ланцюгом постачання. Цінність одержаних результатів дослідження полягає у розвитку можливостей для ефективного управління логістичними мережами в системі торговельної логістики. Розроблені рекомендації можуть бути використані торговельно-посередницькими організаціями в управлінні продовольчим ланцюгом постачання.

Посилання

Krykavs'kyj, Ye.V. Pokhyl'chenko, O.A. and Fertch, M. (2017), Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhom postavok [Logistics and supply chain management], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.

Aung, M.M., and Chang, Y.S. (2014), “Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives”, Food control, vol. 39, pp. 172–184.

Chu, D. Li, C. Xu, X. and Zhang, X. (2015), “A graph based framework for route optimization in sea-trade logistics”, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, pp. 1–8.

Devin, B. and Richards, C. (2018), “Food waste, power, and corporate social responsibility in the Australian food supply chain”, Journal of Business Ethics, vol. 150, no. 1, pp. 199–210.

Göbel, C. Langen, N. Blumenthal, A. Teitscheid, P. and Ritter, G. (2015), “Cutting food waste through cooperation along the food supply chain”, Sustainability, vol. 7, no. 2, pp. 1429–1445.

Govindan, K. (2018), “Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework”, International Journal of Production Economics, vol. 195, pp. 419–431.

Haleem, A. Khan, M.M.I. Khan, M.S. and Ngah, A.H. (2018), “Assessing barriers to adopting and implementing halal practices in logistics operations”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 404, no. 1, pp. 12–20.

Havenga, J. Simpson, Z. and Goedhals-Gerber, L. (2017), “International trade logistics costs in South Africa: Informing the port reform agenda”, Research in Transportation Business & Management, vol. 22, pp. 263–275.

Soon, J.M., Chandia, M., and Mac Regenstein, J. (2017), “Halal integrity in the food supply chain”, British Food Journal, vol. 119, no. 1, pp. 39–51.

Tian, F. (2016), “An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology”, 2016 13th international conference on service systems and service management, pp. 1–6.

Velychko, O. and Velychko, L. (2017), “Management of inter-farm use of agricultural machinery based of the logistical system «BOA»”, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 23, no. 4, pp. 534–543.

Velychko, O. Velychko, L. Butko, M. and Khalatur, S. (2019), “Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise”, Innovative Marketing, vol. 15, no. 2, pp. 58–70.

Крикавський Є.В. Логістика та управління ланцюгом поставок / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 804 с.

Aung, M.M., and Chang, Y.S. (2014), “Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives”, Food control, vol. 39, pp. 172–184.

Chu, D., Li, C., Xu, X., and Zhang, X. (2015), “A graph based framework for route optimization in sea-trade logistics”, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, pp. 1–8.

Devin, B., and Richards, C. (2018), “Food waste, power, and corporate social responsibility in the Australian food supply chain”, Journal of Business Ethics, vol. 150, no. 1, pp. 199–210.

Göbel, C., Langen, N., Blumenthal, A., Teitscheid, P., and Ritter, G. (2015), “Cutting food waste through cooperation along the food supply chain”, Sustainability, vol. 7, no. 2, pp. 1429–1445.

Govindan, K. (2018), “Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework”, International Journal of Production Economics, vol. 195, pp. 419–431.

Haleem, A., Khan, M.M.I., Khan, M.S., and Ngah, A.H. (2018), “Assessing barriers to adopting and implementing halal practices in logistics operations”, In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 404, no. 1, pp. 12–20.

Havenga, J., Simpson, Z., and Goedhals-Gerber, L. (2017), “International trade logistics costs in South Africa: Informing the port reform agenda”, Research in Transportation Business & Management, vol. 22, pp. 263–275.

Soon, J.M., Chandia, M., and Mac Regenstein, J. (2017), “Halal integrity in the food supply chain”, British Food Journal, vol. 119, no. 1, pp. 39–51.

Tian, F. (2016), “An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology”, In 2016 13th international conference on service systems and service management, pp. 1–6.

Velychko, O., and Velychko, L. (2017), “Management of inter-farm use of agricultural machinery based of the logistical system «BOA»”, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 23, no. 4, pp. 534–543.

Velychko, O., Velychko, L., Butko, M. and Khalatur, S. (2019), “Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise”, Innovative Marketing, vol. 15, no. 2, pp. 58–70.

Опубліковано
2020-03-10
Номер
Розділ
Статьи