ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • N. Holionko
  • А. Ostrovska
Ключові слова: віртуальні технології; конкурентоспроможність організації; віртуальна реальність; інновації.

Анотація

В умовах сучасного динамічного функціонування будь-яка бізнес-організація прагне зберігати власні конкурентні переваги на ринку. Тому кожна компанія розробляє та впроваджує методи, які дають змогу не лише підтримувати стабільну позицію але й розвиватися та збільшувати масштаби діяльності у певній сфері. До таких методів можна віднести різні інноваційні рішення, залучення висококваліфікованого персоналу, вдосконалення системи управління, зміну технологічних процесів у виробництві тощо. Але, останнім часом все більшої популярності серед компаній набирають так звані технології віртуальної реальності (VR-технології). Вони набувають істотної ваги через стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, які значно полегшують та урізноманітнюють життя більшості людей і організацій. Технології віртуальної реальності поступово з’являються в робочих просторах і використовуються в багатьох галузях, таких як: медицина, будівництво та проектування, автомобільна індустрія, військова сфера, логістика, архітектура та дизайн, освіта, спорт, інженерія, дизайн речей, туризм тощо. Основною перевагою таких технології є можливість повного занурення у створену реальність, додатково набута здатність відчути і проаналізувати як позитивні сторони, так і негативні наслідки запланованих дій, а також змоделювати варіанти розвитку майбутніх подій.Тому використання все більшою кількістю організацій сучасних VR-технологій відіграє вагому роль у розвитку їх конкурентоспроможності. За свідченнями науковців і практиків переваги від використання таких технологій полягають у, по-перше, створенні додаткової цінності для споживачів за допомогою нового набору здібностей і знань; по-друге, набутті організацією віртуальної конкурентної переваги; по-третє, досягненні компанією більшої гнучкості, динамічності і переконливості при використанні віртуальної реальності як частини демонстрації її продукту (наприклад, для розбору і збору власної продукції з метою пояснення внутрішньої будови механізму абощо); по-четверте, зменшенні тривалості виробничого процесу, у якому використовуються VR-технології; по-п’яте, зменшенні витрат і підвищенні прибутку організації в результаті такої оптимізації процесів, яка призведе до економії ресурсів і часу, та інші.

Посилання

Історія віртуальної реальності з 19-го століття по наші дні - Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/the-history-of-virtual-reality/.

Луценко Є. Google розробив віртуальний тур Версальським палацом [Електронний ресурс] / Євгенія Луценко // hromadske.ua. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://hromadske.ua/posts/google-rozrobiv-virtualnij-tur-versalskim-palacom.

Антонюк М. Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. Микола Антонюк // osvitoria.media - Електронний ресурс. – Режим доступу: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/.

Проскуряков С. Віртуальна реальність може замінити седативні препарати під час операцій — дослідження. Проскуряков Самуїл // hromadske.ua. – Електронний ресурс. - Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/virtualna-realnist-dozvolila-pozbutisya-sedativnih-preparativ-pid-chas-operacij.

IT-Enterprise. Виртуальная реальность (VR): лучшие практики / IT-Enterprise // it.ua – Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.it.ua/ru/articles/virtualnaja-realnost-vr-luchshie-praktiki.

Очкова Л. 9 сфер применения виртуальной реальности: размеры рынка и перспективы / Очкова Лена // vc.ru. – 2016 – Електронний ресурс – Режим доступу: https://vc.ru/flood/13837-vr-use.

Ежиков А. Как использовать VR-технологии для бизнеса? / Ежиков Алексей // forbes.ru – 2017 – Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.forbes.ru/tehnologii/343867-kak-ispolzovat-vr-tehnologii-dlya-biznesa.

Virtual Reality & Digital Twins - Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: https://www.logistics.dhl/cg-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/virtual-reality-digital-twins.html.

Virtual reality history from the 19th century to the present, [Online], available at: https://www.imena.ua/blog/the-history-of-virtual-reality/.

Lutsenko, Ye. (2019), "Google's Lutsenko developed a virtual tour of the Palace of Versailles", hromadske.ua, [Online], available at: https://hromadske.ua/posts/google-rozrobiv-virtualnij-tur-versalskim-palacom.

Antoniuk, M. "Virtual and Augmented Reality: How New Technologies Inspire to Learn", osvitoria.media, [Online], available at: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/.

Proskuriakov, S. "Virtual reality can replace sedatives during surgery - research", hromadske.ua, [Online], available at: https://hromadske.ua/posts/virtualna-realnist-dozvolila-pozbutisya-sedativnih-preparativ-pid-chas-operacij.

"IT-Enterprise. Virtual reality (VR): best practices", [Online], available at: https://www.it.ua/ru/articles/virtualnaja-realnost-vr-luchshie-praktiki.

Ochkova, L. (2016), "9 spheres of application of virtual reality: market size and prospects", vc.ru, [Online], available at: https://vc.ru/flood/13837-vr-use.

Ezhikov, A. (2017), "How to use VR technology for business?", forbes.ru, [Online], available at: https://www.forbes.ru/tehnologii/343867-kak-ispolzovat-vr-tehnologii-dlya-biznesa.

Virtual Reality & Digital Twins, [Online], available at: https://www.logistics.dhl/cg-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/virtual-reality-digital-twins.html.

Опубліковано
2020-02-04
Номер
Розділ
Статьи