ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

  • I. Oleksiv
  • D. Mirzoieva
Ключові слова: економіка знань; конкурентоспроможність високоефективні методи роботи; людський капітал; інноваційний потенціал.

Анотація

У сучасній глобальній економіці постіндустріальні галузі стали головними факторами розвитку держав та здобуття міжнародної конкурентоспроможності на світовій арені. У результаті науковці розробили концепцію економіки знань, яка базується на накопиченні, аналізуванні та використанні знань, та розвитку людського капіталу для забезпечення сталого економічного розвитку як їх наслідку. Україна володіє висококваліфікованим людським капіталом та значним інноваційним потенціалом, який підтверджується високою ефективністю українських інновацій порівняно з затраченими ресурсами. Наведені умови створюють сприятливу базу для розвитку економіки знань. Зважаючи на це метою цієї статті є оцінювання її поточного стану в Україні за допомогою факторного аналізу Індексу економіки знань за період 2011-2019 рр. для виявлення проблем, які перешкоджають її розвитку та розроблення відповідних рекомендацій. У ході дослідження було виявлено, що найбільш розвинутою складовою економіки знань в Україні є навики для створення інновацій, тобто, людський капітал. Більш ґрунтовне дослідження Індексу методом елімінування продемонструвало, що розвиток економіки знань в Україні відбувся завдяки зростанню використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме зростання сектору електронної торгівлі, розвиток послуг, які надаються в електронному вигляді тощо. Водночас основними проблемами є зниження відкритості економіки, а саме зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, зростання політичної нестабільності, низький рівень використання фірмами нововведень та проведення досліджень. Крім цього важливою проблемою для України залишається трудова еміграція висококваліфікованого людського капіталу і, як наслідок, зменшення чисельності дослідників у структурі населення. За результатами проведеного аналізу було надано рекомендації для макро- та макрорівня, а також обґрунтовано доцільність використання високоефективних методів роботи для управління людським капіталом. Зокрема у макросередовищі рекомендується використовувати дані методи в освітній системі України.

Посилання

Hitt, L. and Brynjolfsson, E. (1996), “Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending”, Management science, vol.42, No. 4, pp. 541-558.

Eliasson, G. Fölster, S. Lindberg, T. Pousette, T. and Taymaz, E. (1990), “The knowledge based information economy”, IUI Working Paper, vol. 256.

Powell, W. W. and Snellman, K. (2004), “The knowledge economy”, Annual Review of Sociology, vol. 30, pp. 199-220.

Olssen, M. and Peters, M. A. (2005), “Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism”, Journal of education policy, vol. 20, no.3, pp. 313-345.

Brinkley, I. (2006), Defining the knowledge economy, The work foundation, London, UK.

Ibsen, C. L. and Thelen, K. (2017), “Diverging solidarity: Labor strategies in the new knowledge economy”, World Politics, vol. 69, No. 3, pp. 409-447.

Page, S. E. (2019), The diversity bonus: How great teams pay off in the knowledge economy, 5th ed, Princeton University Press, Princeton, the USA.

Davis, D. R. and Dingel, J. I. (2019), “A spatial knowledge economy”, American Economic Review, vol. 109, No 1, pp. 153-70.

Chen, D. and Dahlman C. (2006), “The Knowledge Economy, the KAM Methodology And World Bank Operations”, World Bank Institute Working Paper, vol. 37256, available at: https://ssrn.com/abstract=841625 (Accessed 15 Jan 2020).

European Bank for Reconstruction and Development (2019), Introducing the EBRD Knowledge Economy Index, European Bank for Reconstruction and Development, London, UK.

World Bank (2019), “World Development Indicators”, available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (Accessed 15 Jan 2020).

Ashton, D. and Sung, J. (2004), High-Performance Work Practices: linking strategy and skills to Performance Outcomes, DTI in association with CIPD, London, UK.

Опубліковано
2020-02-03
Номер
Розділ
Статьи