АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ

  • A. Novik
Ключові слова: еміграція; грошові трансферти; ВВП; грошові перекази мігрантів; НБУ; прямі іноземні інвестиції; ПІІ.

Анотація

У статті розглядаються позитивні та негативні сторони міграції, відносна важливість грошових переказів працівників як джерела фінансування розвитку України, та обговорюються заходи, які можна вжити для збільшення грошових переказів. На основі статистичних даних проведено аналіз динаміки грошових надходжень мігрантів, внаслідок якого було виявлено, що негативні наслідки посиленої еміграції населення України протягом останніх років нівелюються у порівнянні зі збільшенням грошових переказів емігрантів у короткостроковій перспективі, а також визначено, що їхнє потенційне використання сприятиме економічному зростанню в довгостроковій перспективі за рахунок залучення грошових переказів як інвестицій. На основі проведеного аналізу було визначено, що грошові перекази мігрантів є більш стабільним джерелом фінансових надходжень, ніж прямі іноземні інвестиції, проте мають негативну тенденцію щодо оцінки, тому потребують більш детальної уваги з боку керівних органів держави. У роботі також було надано рекомендації щодо проведення політики регулювання грошових переказів українських емігрантів та шляхи стимулювання населення щодо проведення транзакцій через офіційні канали.

Посилання

Гулий О. І. Вплив переказів мігрантів на економіку країн Азії, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/889.

Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону та можливі заходи щодо їх заохочення та ефективного використання. Аналітична записка. «Національний інститут стратегічних досліджень», 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/articles/1276/.

Марець О. В. Вплив грошових переказів на економіку України. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка», В. 19, ч. 2, 2018, c. 76-81.

Побулавець Н. Л. Вплив грошових переказів трудових мігрантів на економіку країн. «Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)», 1(64), 2014, с. 115-120.

Anneke Kosse and Robert Vermeulen (2014) “Migrants’ Choice of Remittance Channel. Do General Payment Habits Play a Role?”, ECB Working Paper, № 1683, pp. 1-37, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1683.pdf (Accessed 20 November 2019).

Dilip Ratha (2005), “Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance”, Economics Seminar Series, 9, pp. 1-19, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTRGDF/Resources/GDF2003-Chapter7.pdf. (Accessed 20 November, 2019).

Migration and Remittances Data (2019), “Annual Remittances Data (updated as of Oct. 2019)”, available at:

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data, (Accessed 20 November, 2019).

Statistical Information by NBU (2019), “The dynamics of private transfers in Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357, (Accessed 20 November, 2019).

World Bank Group (2019), “Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook”, Migration and Development Brief, Vol. 31, April 2019, pp. 1 – 42, available at: https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf.

Gulyi O. I. (2013), “The Influence of Remittances on the Economy of the Asia Countries”, available at: http://conferences.neasmo.org.ua/node/889. (Accessed 20 November, 2019).

Malynovska O. A. (2011), “Remittances and Possible Ways for the Improvement of Their Effective Use. Analytical Bulletin”. The National Institute for Strategic Studies, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1276/. (Accessed 20 November, 2019).

Marets O. V. (2018), “The influence of the remittances on economics of Ukraine”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series "Economics", Vol. 19, Part 2, pp. 76-81.

Pobulavets N. L. (2014), “The influence of Remittances on the economy of other countries”. Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), Vol. 1(64), pp. 115-120.

Anneke Kosse and Robert Vermeulen (2014) “Migrants’ Choice of Remittance Channel. Do General Payment Habits Play a Role?”, ECB Working Paper, № 1683, pp. 1-37, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1683.pdf (Accessed 20 November 2019).

Dilip Ratha (2005), “Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance”, Economics Seminar Series, 9, pp. 1-19, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTRGDF/Resources/GDF2003-Chapter7.pdf. (Accessed 20 November, 2019).

Migration and Remittances Data (2019), “Annual Remittances Data (updated as of Oct. 2019)”, available at:

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data. (Accessed 20 November, 2019).

Statistical Information by NBU (2019), “The dynamics of private transfers in Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357, (Accessed 20 November, 2019).

World Bank Group (2019), “Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook”, Migration and Development Brief, Vol. 31, April 2019, pp. 1 – 42, available at: https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf.

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи