ВИЗНАЧЕННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

  • V. I. Troian
Ключові слова: бренд; брендинг; фактори; стейкхолдери; будівельні підприємства.

Анотація

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств визначаються еклектичністю та неодзначністю форм господарювання, що поєднують у собі виникнення нових елементів, характерним ринковим умовам, і збереженням колишніх елементів. Повною мірою це стосується функціонуванням будівельної сфери. Її розвиток супроводжується формуванням економічних відносин, які в той же час несуть у собі рудименти, що визначають функціонування ієрархічно організованої системи, де відсутні партнерські відносини між державними органами та суб’єктами господарювання. Поглиблюють неоднозначність процесів, що відбуваються у будівництві, відсутність “прозорості” при розподілі земель для будівництва, прояви рейдерських захоплень, непрозорість взаємодії із замовниками. У таких умовах особливого значення набуває застосуванням сучасних інструментів забезпечення інвестиційної привабливості будівельних підприємств шляхом формування та використання бренду.Роль бренду в сучасних ринкових умовах посилюється, що пов’язано з гострою конкуренцією з одного боку, а також глобалізацією економічного простору, структур, процесів та явищ з іншого. Такі умови вимагають глибокого розуміння поняття бренду, яке еволюціонує, трансформується та ускладнюється. Визначення факторів, що впливають на формування та використання бренду допоможе сформулювати поняття «бренд».За останні роки спостерігається зростання значення бренду будівельного підприємства, проте рівень та особливості його застосування свідчить про зниження ефективності його формування й використання. Бренд впливає на взаємодію із замовниками будівельної продукції, проте не забезпечується високий рівень взаємовідносин із різними групами стейкхолдерів.Стаття присвячена визначенню факторів, що впливають на формування та використання бренду. Досліджується існуючи теоретико-методичні підходи до визначення бренду будівельних підприємств. Аналізується міждисциплінарна термінологія, що впливає на формування визначення бренду, створюється цілісне бачення поняття «бренд».

Посилання

Aaker, D. (1996), Building Strong Brands, Free Press, New York, USA.

Keller, K. (2002), Branding and Brand Equity, Marketing Science Institute, Cambridge, Massachusetts.

Mamonov, K. A. (2012), “Stakeholder strategy of value-oriented capital management of brand of construction enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of Enterprises (Construction Economics), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine.

Studinska, G. Ye. (2014), “Methodological approaches to the definition of the concept of "brand”, Naukovyj vistnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 8, pp. 121–125.

Dligach, A. P. (2007), “Marketing research in the development of brand strategies”, Marketynhovye yssledovanyia v Ukrayne, vol. 2, рp. 24-31.

Wilson, R.M. (1998), Strategic Marketing Management, Buttcrworth-Heinemann Ltd, Oxford, UK.

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи