ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ У ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК

  • Sergiy Lytvynenko
  • Kateryna Banar
  • Yuliia Popova
  • Viacheslav Kosiuk
Ключові слова: маркетинговий ефект; логістичний оператор; глобальний ринок; інтегрування.

Анотація

Стаття присвячена розробці концептуальних засад оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок. Було визначено загальні підходи щодо визначення можливостей та загроз при інтегруванні вітчизняних транспортно-логістичних компаній до світових ринків в умовах трансформаційних змін економіки. Проаналізовані основні наукові праці, які присвячені аналізу проблем розвитку вітчизняного ринку експедирування та логістики, а також роботи на ньому компаній-учасників. При аналізі глобального ринку експедирування та логістики виявлено, що має місце посилення дисбалансу між попитом і пропозицією, що особливо яскраво проявилося у секторі морських перевезень.Авторами шляхом опитування експертів проведено оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок за різними умовами та напрямками. Ключовими умовами, які сприятимуть інтегруванню логістичних компаній у глобальний ринок визначено наявність розгалуженої системи зв’язків для побудови якісних глобальних ланцюгів постачання та створення логістичних кластерів на території України та на території країн де забезпечуються основні ланцюги постачань експедитором. Так само проведено і оцінку маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних експедиторів у глобальний ринок за напрямками. Ключовим напрямком для забезпечення інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок визначено створення унікального продукту для клієнтів. Надалі визначено загальний маркетинговий ефект від інтегрування вітчизняних експедиторів у глобальний ринок щодо умов та напрямків.

Посилання

Global Forwarding. URL: http://focusedcargonetwork.com/download/Focused-Whitepaper-Global-Freight-Forwarding.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2014/08/N_dop_Ostashko14.pdf (дата звернення: 12.10.2019).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Офіційний Вісник України. 2018. № 52. С. 533.

Study on permitting and facilitating the preparation of TEN-T core network projects. Final report. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/permitting_ten-t_final_report.pdf (дата звернення 04.10.2019 р).

About TEN-T. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en (дата звернення 20.10.2018 р).

An EU that delivers Investments in smart, sustainable and safe mobility for jobs and growth. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-eu-that-delivers.pdf (дата звернення 05.10.2019 р).

Delivering TEN-T. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/delivering_ten_t.pdf (дата звернення 09.10.2019 р).

Ex-post evaluation of the Trans-European Transport Network (TEN-T) programme 2007-2013. URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en (дата звернення 20.10.2018 р).

Priority Projects. URL: https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project (дата звернення 06.10.2019 р).

TEN-T Projects. Statistics. URL: https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/statistics (дата звернення 07.10.2019 р).

Global Forwarding (2017), available at: http://focusedcargonetwork.com/download/Focused-Whitepaper-Global-Freight-Forwarding.pdf (Accessed 07 Oct 2019).

State Organization “Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine” (2014), “Assessment of the impact of the Association Agreement / FTA between Ukraine and the EU on the economy of Ukraine”, available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2014/08/N_dop_Ostashko14.pdf (Accessed 12 Oct 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the National Transport Strategy of Ukraine until 2030”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 52, p. 533.

Study on permitting and facilitating the preparation of TEN-T core network projects. Final report (2016), available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/permitting_ten-t_final_report.pdf (Accessed 4 Oct 2019).

About TEN-T (2017), available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en (Accessed 20 Oct 2018).

An EU that delivers Investments in smart, sustainable and safe mobility for jobs and growth (2018), available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-eu-that-delivers.pdf (Accessed 5 Oct 2019).

Delivering TEN-T (2018), available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/delivering_ten_t.pdf (Accessed 20 Oct 2018).

Ex-post evaluation of the Trans-European Transport Network (TEN-T) programme 2007-2013 (2018), available at: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en (Accessed 5 Oct 2019).

Priority Projects (2011), available at: https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project (Accessed 6 Oct 2019).

TEN-T Projects. Statistics (2014), available at: https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/statistics (Accessed 7 Oct 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи