ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

  • Oksana Melnychuk
Ключові слова: міжнародна торгівля; етичність; товари та послуги; виробництво; робоча сила; експлуатація.

Анотація

У статті досліджено характерні особливості міцного зв’язку між торгівлею та повагою основних трудових прав працівників.Встановлено, що сучасна торгівля тісно переплетена з насильством на виробництві у різних країнах світу, експлуатацією робітників та погіршенням навколишнього середовища.Аргументовано, що корпоративна відповідальність не завжди усвідомлюється. Коли компанії стають більшими і розширюються до глобальної аудиторії, вони часто стикаються з неетичними практиками.Доведено, що зосередження уваги на боротьбі з примусовою працею захищає вразливих працівників та допомагає запобігти порушенням прав людини.Розкрито проблему , коли робітники у всьому світі стикаються із системними бар'єрами у організації, включаючи жахливі насильства та залякування.В процесі дослідження розглянуто приклади міжнародної торгівлі товарами різних галузей промисловості, що здійснюють свою діяльність на основі неетичної експлуатації робочої сили або використання наявних ресурсів. Проаналізовано ймовірні шляхи протидії проявам неетичної торгівлі.Зазначено на необхідності проводити політику щодо закупівлі товарів, виготовлених в гуманних умовах у працівників, яким виплачується гідна заробітна плата.Окреслено роль громадських організацій, які докладають багато зусиль для покращення прав та умов праці в глобальних ланцюгах поставок.Зроблено висновок про те, що етична продукція – це глобальна проблема, яка охоплює багато галузей.

Посилання

Дручек О.В. Торгівля людьми та протидія їй в Україні / О.В. Дручек // Порівняльно – аналітичне право. – 2014. №3. С. 154-158.

Bakyr A. How to buy unathical diamonds / Bakyr A. // Times. 2015. Available from: http://time.com/4013735/how-to-buy-an-ethical-diamond.

Batty D. Conditions for Abu Dhabi's migrant workers 'shame the west' D. Batty The Guardian 2015 Available from: https://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/abu-dhabi-migrant-workers.

Lehtonen V. (Editor/ Journalist) & Lundval, M.(Editor/ Journalist) (2012), Blogistania [Documentary] Finland Available from: http://areena.yle.fi/tv/1513628 [Accessed: May 1, 2013].

International Labour Rights Forum (2009), We Live Subject To Their Orders: A Three-Province Survey of Forced Labour in Uzbekistan’s 2014 Cotton Harvest, Available from: http://www.laborrights.org/sites/default/files/publications.

Financial Post How competition can encourage unethical business practice // Available from: shttps://business.financialpost.com/executive/careers/how-competition-can-encourage-unethical-business-practices.

National Commission For Protection of Child Rights (2011), Gujurat Visit Report : To Assess the Child Labour and Child Trafficking Situation in the Bt Cotton Seed Farms of Gujurat, Available from: http://www.ncpcr.gov.in/Reports/Report%20on%20Gujarat%20Visit%20Oct%202011.pdf.

Schuler D.A. and Cording M. “A Corporate Social Performance – Corporate Financial Performance Behavioral Model for Consumers,” Academy of Management Review, 31 (2012): 540-558.

Simpson W.G. and Kohers T. “The Link Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from the Banking Industry,” Journal of Business Ethics 35, no. 2 (January 2014): 97-109.

Speaking of research 2016 / USDA Annual Reports on Animal Usage in Research, Available from: https://speakingofresearch.com/facts/statistics.

Druchek, O.V. (2014), “Torhivlia liud'my ta protydiia ij v Ukraini” , Porivnialno analitychne pravo, vol. 3, pp. 154-158.

Bakyr, A. (2015), “How to buy unathical diamonds”, Times. [ Online] available at: http://time.com/4013735/how-to-buy-an-ethical-diamond (Accessed 1 Oct 2019).

Batty, D. (2015) “Conditions for Abu Dhabi's migrant workers 'shame the west”, The Guardian, available at: https://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/abu-dhabi-migrant-workers. (Accessed 1 Oct 2019).

Lehtonen, V. (2012), (Editor/ Journalist) & Lundval, M.(Editor/ Journalist), Blogistania [Documentary], Finland, available at: http://areena.yle.fi/tv/1513628 (Accessed 10 Sept 2019).

The official site of International Labour Rights Forum (2019), “We Live Subject To Their Orders: A Three-Province Survey of Forced Labour in Uzbekistan’s Cotton Harvest”, available at: http://www.laborrights.org/sites/default/files/publications. (Accessed 12 Sept 2019).

The official site of Вusiness.financialpost.com (2019), “Financial Post How competition can encourage unethical business practice”, available at: shttps://business.financialpost.com/executive/careers/how-competition-can-encourage-unethical-business-practices. (Accessed 25 Sept 2019).

The official site of National Commission For Protection of Child Rights (2019), “Gujurat Visit Report : To Assess the Child Labour and Child Trafficking Situation in the Bt Cotton Seed Farms of Gujurat”, available at: http://www.ncpcr.gov.in/Reports/Report%20on%20Gujarat%20Visit%20Oct%202011.pdf (Accessed 10 Oct 2019).

Schuler, D.A. and Cording, M. (2012) “A Corporate Social Performance – Corporate Financial Performance Behavioral Model for Consumers,” Academy of Management Review, 31, pp. 540-558.

Simpson, W.G. and Kohers, T. (January 2014) “The Link Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from the Banking Industry,” Journal of Business Ethics, 35, no. 2, pp. 97-109.

The official site of Speaking of research (2019) “USDA Annual Reports on Animal Usage in Research”, available at: https://speakingofresearch.com/facts/statistics. (Accessed 5 Oct 2019).

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи