ПОРІВНЯЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  • Yurij Sologub
  • Olha Bezpala
Ключові слова: сільське господарство; рослинництво; тваринництво; зайнятість населення; виробництво.

Анотація

У статті здійснено порівняльно-географічний аналіз розвитку сільського господарства України та країн Східної Європи. Розглянуто основні аспекти розвитку галузей сільського господарства (рослинництва та тваринництва). Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку, Україна є провідною аграрною державою Європи із значними можливостями для подальшого розвитку високоефективного, експортоспроможного виробництва продукції сільського господарства. Україна має значні можливості виробництва сільськогосподарської продукції через сприятливі природно-кліматичні умови та потужний людський потенціал. Аграрне виробництво в Україні залишається серед провідних галузей економіки й становить показник, що майже вдвічі перевищує середньоєвропейський рівень, ураховуючи великий потенціал земель сільськогосподарського призначення. Встановлено, що Україна має позитивні тенденції розвитку галузі рослинництва. Серед усіх країн Східної Європи Україна має найвищі результати цього показника (індекс продукції рослинництва становить 192,2). Виявлено, що Україна входить до п’ятірки лідерів країн з значною урожайністю (4652 кг/га). А за виробництвом зернових займає 8 місце у світі (65211480 т) і друге у Східній Європі. Натомість галузь тваринництва в Україні зазнає суттєвого скорочення своїх обсягів. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку сільського господарства України.

Посилання

Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] / П. Гайдуцький // Джерело тижня – 7 червня 2013 року. – Режим доступу: http://agroconf.org/content/gayduckiyukraina-es-problemy-integracii.

Мировой Атлас Данных. - Режим доступу: https://knoema.ru/atlas/maps.

Овсієнко А. М. Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні / А. М. Овсієнко // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 30(1). - С. 76-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_30%281%29__12.

Central Intelligence Agency. Режим доступу: www.cia.gov.

Nation Master.  Режим доступу: https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Agriculture/Arable-land/Hectares-per-capita.

Our world in data. Режим доступу: https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption#milk-production-across-the-world (meat, egg, milk production).

The Global Economy. Режим доступу: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/livestock_production_index/.

Total Rating. Режим доступу: http://total-rating.ru/1300-reyting-stran-po-ploschadi-selskohozyaystvennyh-zemel-v-ot-ploschadi.html.

Hajduckyj, P. (2013), “Ukraine - EU: integration problems”, Dzerelo tyznja, [Online], vol. 7, available at: http://agroconf.org/content/gayduckiyukraina-es-problemy-integracii (Accessed 05 Nov 2019).

World Data Atlas (2019), available at: https://knoema.ru/atlas/maps (Accessed 05 Nov 2019).

Ovsijenko, A. M. (2016), “Ukrainian agriculture: the state, competitiveness and prospects of integration at European level”, Ekonomicnyj visnyk universytetu, [Online], vol. 30(1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_30(1)__12 (Accessed 05 Nov 2019).

Central Intelligence Agency (2019), available at: www.cia.gov (Accessed 05 Nov 2019).

Nation Master(2019), available at: https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Agriculture/Arable-land/Hectares-per-capita (Accessed 05 Nov 2019).

Our world in data (2019), available at: https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption#milk-production-across-the-world (meat, egg, milk production) (Accessed 05 Nov 2019).

The Global Economy (2019), available at: //www.theglobaleconomy.com/rankings/livestock_production_index/ (Accessed 05 Nov 2019).

Total Rating (2019), available at: http://total-rating.ru/1300-reyting-stran-po-ploschadi-selskohozyaystvennyh-zemel-v-ot-ploschadi (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи