КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

  • V. Panchenko
  • N. Reznikova
  • O. Ivashchenko
Ключові слова: макроекономічні ефекти; економічне зростання; оборонна продукція; цивільна продукція; оборонні витрати.

Анотація

Стаття присвячена систематизації висновків існуючих наукових досліджень з виявлення макроекономічних ефектів військових витрат, і зокрема їхнього впливу на потенціал економічного зростання з тим, аби довести їхню обмеженість на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин та фундаментальних змін у способах підтримки миру і інформаційно-технологічної домінанти політики в сфері безпеки і оборони. В разі, якщо витрати на оборону фінансуються через зростання податків, це призведе до зниження приватних заощаджень і відтак збільшить внутрішню (національну) відсоткову ставку, що витіснить приватні інвестиції. Порівняно підходи представників класичної і неокласичної шкіл, а також кейнсіанців на питання впливу військових витрат на економічне зростання. Встановлено, що при виявленні макроекономічних ефектів військових витрат: класики апелювали до проблеми інвестицій-заощаджень (з акцентом на ролі процентної ставки); неокласики — до сукупної пропозиції, наслідків витіснення приватних інвестицій, проблеми зайнятості у взаємозалежності із проблемою скорочення випуску; кейнсіанці ставили в центр наукової дискусії проблеми стимулювання сукупного попиту, а відтак розглядали військові витрати як такі, що здатні стимулювати попит, збільшувати купівельну спроможність і національний випуск. Встановлено, що серед наявних досліджень превалюють ті, хто стоїть на теоретичному базисі неокласиків. Відтак найрозповсюдженішими є висновки про те, що: витрати на оборону негативно впливають на зростання економіки; за ситуації, коли витрати на оборону фінансуються за рахунок запозичень, відбувається зростання внутрішньої (національної) відсоткової ставки, оскільки попит на внутрішні кошти, величина яких є постійною, збільшиться; таке витіснення приватних інвестицій призводить до скорочення сукупної пропозиції, а відтак і до скорочення зайнятості та випуску. Проілюстровано механізм прийняття рішень на національному рівні щодо використання обмежених ресурсів та технологій за допомогою кривої виробничих можливостей для оборонної продукції (для потреб національної безпеки) та цивільної продукції (державне та приватне споживання та інвестиції). Визначено, що щойно робиться спроба вийти за межі встановлення простих причинно-наслідкових зв’язків у термінах «зростання-скорочення», «посилення-послаблення» шляхом включення до теоретичного моделювання розгляду питання підтримки миру та форм реалізації воєн нового покоління з врахуванням цілого комплексу їхніх випливів та продукованих ними ефектів — від демографічних до екологічних, що, за різних комбінацій останніх результуються в проблемі продовольчій (проблемі голоду), проблемі бідності й соціальної поляризації (з посиленням загрози зростання потоків мігрантів, спричинених як військовими конфліктами, так і продукованими ними екологічними катастрофами, що позначаються, серед іншого, на загостренні проблеми санітарії, а відтак — зростанні витрат на превентивні заходи щодо стримання розповсюдження хвороб та епідемій), проблемі технологічного розриву та проблемі інформаційної безпеки, питання встановлення макроекономічних ефектів військових витрат постає комплексною проблемою, що вимагає крос-дисциплінарних досліджень. Встановлено, що в умовах деформації формального й фактичного наповнення поняття «війна», а відтак способів її упередження й зростання витрат на підтримання миру, розглянуті підходи не відповідають сучасним запитам на достовірність отриманих теоретичних висновків.

Посилання

Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 416 с.

Люткене Г. Современные концепции войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sovremennye-kontseptsii-voiny.

Павленко І.О. Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни / І.О. Павленко. – З.: Наддніпрянщина. – 2015. – 325 с.

Duffield M. Post-modern conflict: warlords, post-adjustment states and private protection / М. Duffield // Journal of Civil Wars. – 1998. – Vol. 1. – P. 65-102.

Резникова Н.В. Проблемы глобальной макроэкономической взаимозависимости / Н.В. Резникова // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká republika, Nemoros. – 2016. – № 2. – P.52-55.

Іващенко О. А. Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів / О. А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 7. – С. 91-98.

Smil V. Global Catastrophes and Trends. The Next 50 Years / V. Smil. – London: LonThe MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2008. – 320 рр.

Mueller J. The Remnants of War / J. Mueller. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. – 272 pp.

Іващенко О.А. Перспективи трансформації торговельних відносини України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.

Іващенко О.А. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 4–8.

Wijeweera A. Military spending and economic growth in Sri Lanka: A time series analysis / A. Wijeweera, M. J. Webb // Defence and Peace Economics. – 2009. – Vol. 20(6). – P. 499-508.

Özsoy O. Defence spending and the macroeconomy: The case of Turkey / O. Özsoy // Defence and Peace Economics. – 2008. – Vol. 19(3). – P. 195-208.

Lee C. C. Do defence expenditures spur GDP? A panel analysis from OECD and Non-OECD countries / C. C. Lee, S. T. Chen // Defence and Peace Economics. – 2007. – Vol. 18(3). – P. 265-280.

Bas M. A. Military spending, investment and economic growth: Relaxing the linearity assumption / M. A. Bas // Working Papers in the Language Sciences at the University of Rochester. – 2005. – P. 1–36.

Cuaresma J. C. A non-linear defence-growth Nexus? Evidence from the US economy / J. C. Cuaresma, G. Reitschuler // Defence and Peace Economics. – 2004. – Vol. 15(1). – P. 71–82.

Halicioglu F. Defense spending and economic growth in Turkey: An empirical application of new macroeconomic theory / F. Halicioglu // Review of Middle East Economics and Finance. – 2004. – Vol. 2(3). – P. 193-201.

Abu B. S. Government expenditures, military spending and economic growth: Causality evidence from Egypt, Israel and Syria / B. S. Abu, Q. A. Abu // Journal of Policy Modelling. – 2003. – Vol. 25(6–7). – P. 567–583.

Atesoglu H. S. Defense spending promotes aggregate output in the United States: Evidence from cointegration analysis / H. S. Atesoglu // Defence and Peace Economics. – 2002. – Vol. 13(1). – P. 55–60.

Chowdhury A. R. A causal analysis of defense spending and economic growth / A. R. Chowdhury // The Journal of Conflict Resolution. – 1991. – Vol. 35(1). – P. 80–97.

Kollias C. A panel data analysis of the nexus between defence spending and growth in the European Union / C. Kollias, N. Mylonidis, S. Paleologou // Defence and Peace Economics. – 2007. – Vol. 18(1). – P. 75–85.

Yildirim J. Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis / J. Yildirim, S. Selami, Ö. Nadir // Defence and Peace Economics. – 2005. – Vol. 16(4). – P. 283-295.

Dakurah A. H. Defense spending and economic growth in developing countries: A causality analysis / A. H. Dakurah, S. P. Davies, R. K. Sampath // Journal of Policy Modelling. – 2001. – Vol. 23(6). – P. 651–658.

Dunne J. P. Defence Spending and Economic Growth in South Africa: A Supply and Demand Model / J. P. Dunne, E. Nikolaidou, A. Roux // Defence and Peace Economics. – 2000. – Vol. 11(4). – P. 573-585.

Benoit E. Defense and Economic Growth in Developing Countries / E. Betoit. – Boston, MA: Heath and Co., Lexington Books, 1973. – 326 pp.

Chletsos M. Defence Spending and Growth in Greece 1974-90: Some Preliminary Econometric Results / M. Chletsos, C. Kollias // Applied Economics. – 1995. – Vol. 27. – P. 883-890.

Lim D. Another look at Growth and Defence in Developed countries / D. Lim // Economic Development and Cultural Change. – 1983. – Vol. 31(2). – P. 377-384.

Smith J. S. Does defense spending really promote aggregate output in the United States? / J. S. Smith, M. H. Tuttle // Defense and Peace Economics. – 2008. – Vol. 19(6). – P. 435-447.

Murdoch J. The Impact of Defence and Non-Defence Public Spending on Growth in Asia and Latin America / J. Murdoch, C. R. Pi, T. Sandler // Defence and Peace Economics. – 1997. – Vol. 8. – P. 205-224.

Sezgin S. Country Survey X: Defence Spending in Turkey / S. Serzin // Defence and Peace Economics. – 1996. – Vol. 8. – P. 381-409.

Mintz A. Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend: A Longitudinal Analysis of 103 Countries / A. Mintz, R. T. Stevenson // Journal of Conflict Resolution. – 1995. – Vol. 39. – P. 283-305.

Mintz A. Theories of budgetary tradeoffs / A. Mintz, R. T. Stevenson // Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management. – 1995. – Vol. 7(4). – P. 586-612.

Alexander W. R. J. The impact of defence spending on economic growth: A multi-sectoral approach to defence spending and economic growth with evidence from developed economies / W. R. J. Alexander // Journal Defence Economics. – 1990. – Vol. 2(1). – P. 39-55.

Anwar M. A. Defense Spending-Economic Growth Nexus: A Case Study of Pakistan / M. A. Anwar, Z. Rafique, S. A. Joiya // Pakistan Economic and Social Review. – 2012. – Vol. 50(2). – P. 163-182.

Dunne J. P. Military spending investment and economic growth in small industrialising economies / J. P. Dunne, E. Nikolaidou, R. Smith // The South African Journal of Economics. – 2002. – Vol. 70(5). – P. 789-790.

Pieroni L. Military expenditure and economic growth / L. Pieroni // Defence and Peace Economics. – 2009. – Vol. 20(4). – P. 327-339.

Faini R. Defense Spending, Economic Structure, and Growth: Evidence Among Countries and Over Time / R. Faina, P. Annez, L. Taylor // Economic Development and Cultural Change. – 1984. – Vol. 32. – P. 187-198.

Karagol E. The relationship between external debt, defence expenditures and GNP revisited: The case of Turkey / E. Karagol // Defence and Peace Economics. – 2006. – Vol. 17(1). – P. 47-57.

Knight M. The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth / M. Knight, N. Loayza, D. Villanueva // IMF Staff Papers. – 1996. – P. 1-44.

Wendt A. The agent structure problem in international relations theory / A. Wendt // International Organization. – 1987. – Vol. 41 (3). – P. 335-370.

Рубцова М.Ю. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188.

Філіпенко А.С. Міждисциплінарна методологія: базові принципи / А.С. Філіпенко [Електронний ресурс] // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – №13. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3283/2959.

Резнікова Н. В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Н. В. Резнікова. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 540 с.

Резнікова Н. В. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 5–11.

Резнікова Н. В. Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 15. – С. 5–12.

Kaldor, M. (2015), Novyye i staryye voyny: organizovannoye nasiliye v global'nuyu epokhu [New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era], Izdatel'stvo Instituta Gaydara, Moskva, Rossiya.

Lutken, G. (2011), “Modern concepts of war”, available at: http://www.dissercat.com/content/sovremennye-kontseptsii-voiny (Accessed 18 Sep 2019).

Pavlenko, I. (2015), Svitohlyadni kharakterystyky sub’yektiv myru ta viyny [World outlook characteristics of the subjects of peace and war], Naddnipryanshchyna, Zaporizhzhya, Ukraine.

Duffield, M. (1998), “Post-modern conflict: warlords, post-adjustment states and private protection”, Journal of Civil Wars, vol. 1, pp. 65-102.

Reznikova, N. (2016), “Challenges of global macroeconomic interdependence”, Modern Science – Moderní věda, vol. 2, pp. 52–55.

Ivashchenko, O. (2014), “The phenomenon of fiscal federalism in the context of macroeconomic policy objectives: the role of fiscal regulators”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu, vol. 7, pp. 91–98.

Smil, V. (2008), Global Catastrophes and Trends. The Next 50 Years, LonThe MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, UK.

Mueller, J. (2004), The Remnants of War, Cornell University Press, Ithaca, NY, US.

Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2015), “The Prospects of Ukraine's Trade Relations' Transformation in Context of Growing Economic Power of Developing Countries as New Centers of Strategic Partnership”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 6-11.

Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), “Neo-Dependence of the Ukrainian Economy as a Manifestation of Challenges to Economic Security: Prospects of Structural Transformation and Macroeconomic Stabilization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–8.

Wijeweera, A. and Webb, M. J. (2009), “Military spending and economic growth in Sri Lanka: A time series analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 20, no. 6, pp. 499-508.

Özsoy, O. (2008). “Defence spending and the macroeconomy: The case of Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 19, no. (3), pp. 195-208.

Lee, C. C. and Chen, S. T. (2007), “Do defence expenditures spur GDP? A panel analysis from OECD and Non-OECD countries”, Defence and Peace Economics, vol. 18, no. 3, pp. 265-280.

Bas, M. A. (2005), “Military spending, investment and economic growth: Relaxing the linearity assumption”, Working Papers in the Language Sciences at the University of Rochester, pp. 1–36.

Cuaresma, J. C. and Reitschuler, G. (2004), “A non-linear defence-growth Nexus? Evidence from the US economy”, Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 1, pp. 71–82.

Halicioglu, F. (2004), “Defense spending and economic growth in Turkey: An empirical application of new macroeconomic theory”, Review of Middle East Economics and Finance, vol. 2, no. 3, pp. 193-201.

Abu, B. S. and Abu, Q.A. (2003), “Government expenditures, military spending and economic growth: Causality evidence from Egypt, Israel and Syria”, Journal of Policy Modelling, vol. 25, no. 6–7, pp. 567–583.

Atesoglu, H. S. (2002), “Defense spending promotes aggregate output in the United States: Evidence from cointegration analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 13, no. 1, pp. 55–60.

Chowdhury, A. R. (1991), “A causal analysis of defense spending and economic growth”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 35, no. 1, pp. 80–97.

Kollias, C., Mylonidis, N. and Paleologou, S. (2007), “A panel data analysis of the nexus between defence spending and growth in the European Union”, Defence and Peace Economics, vol. 18, no. 1, pp. 75–85.

Yildirim, J., Selami, S. and Nadir, Ö. (2005), “Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 16, no. 4, pp. 283-295.

Dakurah, A. H., Davies, S. P. and Sampath, R. K. (2001), “Defense spending and economic growth in developing countries: A causality analysis”, Journal of Policy Modelling, vol. 23, no. 6, pp. 651–658.

Dunne, J. P., Nikolaidou, E. and Roux, A. (2000), “Defence Spending and Economic Growth in South Africa: A Supply and Demand Model”, Defence and Peace Economics, vol. 11, no. 4, pp. 573-585.

Benoit, E. (1973), Defense and Economic Growth in Developing Countries, Heath and Co., Lexington Books, Boston, MA, US.

Chletsos, M. and Kollias, C. (1995), “Defence Spending and Growth in Greece 1974-90: Some Preliminary Econometric Results”, Applied Economics, vol. 27, pp. 883-890.

Lim, D. (1983), “Another look at Growth and Defence in Developed countries”, Economic Development and Cultural Change, vol. 31, no. 2, pp. 377-384.

Smith, J. S. and Tuttle, M. N. (2008), “Does defense spending really promote aggregate output in the United States?”, Defense and Peace Economics, vol. 19, no. 6, pp. 435-447.

Murdoch, J., PI, C. R. and Sandler, T. (1997), “The Impact of Defence and Non-Defence Public Spending on Growth in Asia and Latin America”, Defence and Peace Economics, vol. 8. – P. 205-224.

Sezgin, S. (1996), “Country Survey X: Defence Spending in Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 8, pp. 381-409.

Mintz, A. and Stevenson, R. T. (1995), “Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend: A Longitudinal Analysis of 103 Countries”, Journal of Conflict Resolution, vol. 39, pp. 283-305.

Mintz, A. and Stevenson, R. T. (1995), “Mintz A. Theories of budgetary tradeoffs”, Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management, vol. 7, no. 4, pp. 586-612.

Alexander, W. R. J. (1990), “The impact of defence spending on economic growth: A multi-sectoral approach to defence spending and economic growth with evidence from developed economies”, Journal Defence Economics, vol. 2, no. 1, pp. 39-55.

Anwar, M. A., Rafique, Z. and Joiya, S. A. (2012), “Defense Spending-Economic Growth Nexus: A Case Study of Pakistan”, Pakistan Economic and Social Review, vol. 50, no. 2, pp. 163-182.

Dunne, J. P., Nikolaidou, E. and Smith, R. (2002), “Military spending investment and economic growth in small industrialising economies”, The South African Journal of Economics, vol. 70, no. 5, pp. 789-790.

Pieroni, L. (2009), “Military expenditure and economic growth”, Defence and Peace Economics, vol. 20, no. (4), pp. 327-339.

Faini, R., Annez, P. and Taylor, L. (1984), “Defense Spending, Economic Structure, and Growth: Evidence Among Countries and Over Time”, Economic Development and Cultural Change, vol. 32, pp. 187-198.

Karagol, E. (2006), “The relationship between external debt, defence expenditures and GNP revisited: The case of Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 17, no. 1, pp. 47-57.

Knight, M., Loayza, N. and Villanueva, D. (1996), “The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth”, IMF Staff Papers, pp. 1-44.

Wendt, A. (1987), “The agent structure problem in international relations theory”, International Organization, vol. 41, no. 3, pp. 335-370.

Rubtsova, M. and Reznikova, N. (2016), “Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to the search for their synthesis”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 8, available at:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188 (Accessed 20 Sep 2019).

Philipenko, A. S. (2018), “Interdisciplinary methodology: basic principles”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 13, available at:

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3283/2959 (Accessed 24 Sep 2019).

Reznikova, N. (2017), Hlobal'ni problemy svitovoho hospodarstva i mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global problems of the general government and international economic problems], TOV «Vydavnytstvo «Konsul'tant», Kyiv, Ukraine.

Reznikova, N. (2016), “Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of influence on economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11.

Reznikova, N. (2016), “New contours of debt dependence: triggers of crisis manifestations in conditions of global interdependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5–12.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи