УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • S. Saloid
  • A. Labzina
Ключові слова: Машинобудівна галузь; фінансові результати; експорт; імпорт; основні засоби; інноваційна діяльність; економічна безпека

Анотація

Сьогодні машинобудівний сектор зіткнувся з низкою проблем, насамперед через геополітичні зміни зовнішнього середовища. В умовах постійного зростання конкуренції на світових ринках національна машинобудівна індустрія зіткнулася з викликами стратегічного характеру. Крім того, багато зовнішніх та внутрішніх факторів, які негативно впливають на машинобудування та потребують дослідження. Розглянуто істотні характеристики, фактори економічної безпеки машинобудівних підприємств. Мета, показники, заходи щодо забезпечення процесу організації економічної безпеки на підприємствах досліджуються в сучасних умовах їх розвитку. Проаналізовано існуючі концепції розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств з урахуванням безпеки їх економічної поведінки. Описана та обґрунтована основна функція безпеки персоналу як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств загалом. Запропоновано методичні підходи до усунення існуючих загроз економічній безпеці. У статті проаналізовано становище галузі у контексті основних структурних компонентів економічної безпеки з метою визначення безпеки стану діяльності машинобудівних підприємств в Україні. Обґрунтовано, що фінансовий криза був найбільш чутливим фактором, що впливав на фінансові результати промислових підприємств. Для оцінки рівня рентабельності підприємств машинобудівної галузі досліджується динаміка показників рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудування. В результаті аналізу внутрішніх передумов формування економічної безпеки підприємств машинобудування було встановлено, що рівень фінансової безпеки галузі низький і потребує змін. Отже, розвиток машинобудівних підприємств супроводжується накопиченням проблем, які негативно на них впливають. Під впливом різних факторів розвиток машинобудівної галузі не передбачено, ні планами та програмами, які формуються урядами, ні з урахуванням потреб промислової продукції та вимог глобалізації світової економіки. Ситуація погіршується між глобальними кризами, що негативно позначається на стані національної економіки України.

Посилання

Seisebaieva, N.H. (2015) “Problems of restoring the production potential of mechanical engineering enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats' Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, Vol. 6 (169). pp. 130-133.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy “Official site of the State Statistics Service of Ukraine”, [Online], available at: http://www.ukrstat.org.ua (Accessed 8 Oct 2019).

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi» (2017),“Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017”, 928 p., Kyiv, Ukraine.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti zahalnoderzhavnoho rivnia na 2017–2021 roky» vid 28 hrudnia 2016 r. № 1056 “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some Issues of Defining Medium-Term Priority Areas of Innovation Activity at the National Level for 2017-2021”. [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056–2016-%D0 %BF (Accessed 8 Oct 2019).

Chupyr, O. M. (2013), “Trends in the development of the machine-building complex in Ukraine: current state and prospects”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. vol 43. pp. 31-38.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи