НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

  • L. D. Pavlovskaya
  • N. K. Mračkovskaya
Ключові слова: ануїтет; активи недержаних пенсійних фондів; автоматичне зарахування; вартість активів; пенсійна система; пенсійне забезпечення; недержавний пенсійний фонд

Анотація

Система солідарного пенсійного забезпечення, яка існує сьогодні є незбалансованою та неефективною. На протязі довготривалого періоду в Україні зростає щорічне навантаження на частину працюючого населення через демографічну ситуацію та нестабільний стан економіки. Внески до Пенсійного фонду не забезпечують потрібний розмір пенсійних виплат, що призводить до необхідності отримання постійних дотацій із Державного бюджету. Найважливішим питанням, яке висвітлює проблеми забезпечення громадян достатнім рівнем доходів після досягнення пенсійного віку для запобігання бідності та уникнення ризиків, пов’язаних зі зниженням якості життя та здоров’я, являється розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно найближчим часом створити умови для ефективного функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, здатних забезпечити реалізацію соціальної політики у сфері соціального захисту працюючої частини громадян. В статті досліджено фінансові показники сектору недержавного пенсійного страхування та визначені напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Посилання

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: закон України №1058-TV від 09.07.2003 р

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи в Україні: закон України №3668-VI від 8.07.2011 р

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка і рекомендації: Київ. Україна. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», липень 2019 р.

VOX Ukraine/ Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»: https://voxukraine.org/uk/nederzhavni-pensijni-fondi-pokarati-ne-mozhna-pomiluvati/

Фінанси та економіка. FINBALANCE: http://finbalance.com.ua/news/top-25-nederzhavnikh-pensiynikh-fondiv-za-obsyahom-aktiviv

Теслюк С.А. Розроблення концептуальних підходів до формування державної політики розвитку НПФ в Україні. Гроші. Фінанси і кредит.2018. №26. С 90-95.

Податковий кодекс України: http://sfs.gov.ua/nk

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On compulsory state pension insurance”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (Accessed 25 Sept 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On measures for legislative support of the reform of the pension system in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17 (Accessed 25 Sept 2019).

USAID Financial Sector Transformation Project (2019), Nederzhavne pensijne zabezpechennia v Ukraini: otsinka i rekomendatsii [Non-state pension provision in Ukraine: assessment and recommendations], USAID Financial Sector Transformation Project, Kyiv, Ukraine.

VOX Ukraine (2019), “USAID Financial Sector Transformation Project”, available at: https://voxukraine.org/uk/nederzhavni-pensijni-fondi-pokarati-ne-mozhna-pomiluvati/ (Accessed 25 Sept 2019).

FINBALANCE (2019), “Finance and economy”, available at: http://finbalance.com.ua/news/top-25-nederzhavnikh-pensiynikh-fondiv-za-obsyahom-aktiviv (Accessed 25 Sept 2019).

Teslyuk S.A. (2018), “Development of conceptual approaches to formation of state policy of NPF development in Ukraine”, Money. Finance and Credit, vol.26, pp. 90-95.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи