УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

  • O. Zorya
  • A. Makarenko
Ключові слова: банк; готівка; іноземна валюта; касові документи; касові операції; комісійний дохід; національна валюта; організація обліку

Анотація

У статті розглянуто поняття щодо визначення касових операцій банківської установи, згідно із Постановою Правління НБУ «Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні», що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності. Порядок здійснення банками касових операцій з клієнтами визначається законодавством України з питань регулювання готівкових розрахунків в Україні та валютного регулювання. Розглянуто операції з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, які відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових та видаткових касових документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України. Наведено: документи, які належать до касових документів та оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями;перелік обов’язкових реквізитів касових документів, форма і зміст яких установлюється нормативно-правовими актами Національного банку. З метою удосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України НБУ затверджено зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, згідно з цим наведено: порядок бухгалтерського обліку операцій з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України; порядок бухгалтерського обліку операцій з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків; порядок бухгалтерського обліку операцій з обміну готівкової іноземної валюти; порядок бухгалтерського обліку сплати комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівкової іноземної валюти.Отже, розглянуто зміни до порядку бухгалтерського обліку операцій з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, з метою удосконалення управління готівковими коштами, яке ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності банку фінансовими ресурсами.

Посилання

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління Національного банку України № 89 від 11.09.2017 р. (Редакція від 02.02.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України (Постанова Правління НБУ № 555 від 17.11.2004 р. (Редакція від 01.01.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z1511-04. 01.01.2014

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України (Постанова Правління НБУ № 495 від 20.10.2004 р. (Редакція від 02.07.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04.

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління НБУ № 103 від 25.09.2018 р. (Редакція від 01.09.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada. gov.ua/go/v0103500-18.

Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Постанова Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502 (Редакція від 07.02.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03/ed20171013.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління НБУ № 17 від 27.02.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua ›.

Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах) : Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с.

Міщенко В. І. Банківські операції [Текст]: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Корнєва. – 2-е вид. – К. : Знання, 2007. – 796 с.

National Bank of Ukraine (2017), “Instruction on the application of the Bank of Accounts Plan of Banks of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17 (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2004), “Instruction on accounting of operations in foreign currency and precious metals in banks of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1511-04. 01.01.2014 (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2004), “Accounting instruction for cash and banking transactions with banks in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04 (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2018), “Instruction on conducting cash transactions by banks in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0103500-18 (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2002), “Instruction on the procedure for organizing and conducting currency exchange operations in Ukraine”, available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03/ed20171013 (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2018), “Rules of accounting of income and expenses of banks of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 Sept 2019).

Vartsaba, V.I. and Mashiko, K.S. (2016), Oblik u bankakh (u tablytsiakh i skhemakh) [Accounting in banks (in tables and charts)], Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», Uzhhorod, Ukraine.

Mischenko, V. I. Slav'ians'ka, N. H. and Kornieva, O. H. (2007), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи