ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Z. Gerasymiv
  • O. Zamora
Ключові слова: туризм; туристична сфера; індустрія туризму; зелений туризм; туристичний потенціал; туристичний бізнес

Анотація

У статті розкрито важливість розвитку туристичної галузі в Тернопільській області. Розглянуто передумови розвитку туризму. Зазначено галузі економіки, які залежать від розвитку туризму. Досліджено природно-заповідний фонд, динаміку туристичних потоків. Перелічено найважливіші туристичні бренди Тернопільщини. Розглянуто різні види туризму, що розвиваються в області. Проаналізовано основні проблеми розвитку туристичної галузі. Розкрито можливості розвитку туризму в області. Розглянуто передумови залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Розкрито причини низької конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту. Перелічено основні стримуючі фактори, які перешкоджають розвитку туристичної сфери. Наголошено на необхідності держаної підтримки та стимулювання розвитку туризму та споріднених із ним галузей. Охарактеризовано перспективи розвитку туризму. Запропоновано заходи, реалізація яких сприятиме ефективному розвитку туристичної галузі в області.

Посилання

Мережа природно-заповідного фонду. Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації : вебсайт. URL: http://www.ecoternopil.gov.ua (дата звернення: 8.10.2019).

Про проект розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки : Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2015 р. № 828-од URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/4503 (дата звернення: 15.10.2019).

Городиський Ю., Манько А. Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільській області. Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29. С. 36-42.

Пушкар Б. Основні напрями оптимізації розвитку рекреаційного господарства Тернопільської області. Вісник Львівського університету. Сер. географічна. 2014. Вип. 47. С. 224-234.

Department of Ecology and Natural Resources of Ternopil Regional State Administration (2019), “Network of nature reserve fund”, available at: http://www.ecoternopil.gov.ua (Accessed 8 October 2019).

Oblasna derzhavna administratsiia (2015), “Order of the Head of the Regional State Administration “About the project of development of tourism in Ternopil region for 2016-2020””, available at: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/4503 (Accessed 15 October 2019).

Horodys'kyj, Yu. and Man'ko, A. (2012), “Problems and prospects of development of tourism in Ternopil region”, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia Mizhnarodni vidnosyny, vol. 29, pp. 36-42.

Pushkar, B. (2014), “Main directions of optimization of development of recreational economy of Ternopil region”, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia heohrafichna, vol. 47, pp. 224-234.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи