АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  • Olga Panchenko
Ключові слова: банки; фінтех-компанії; банківська система; банківський сектор; прибуток; кредитування; доходи; ефективність

Анотація

У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. За результатами 2018 року українські платоспроможні банки одержали 21,7 млрд грн. чистого прибутку. Прибутковості банків сприяло скорочення обсягів відрахування до резервів, зростання доходів від операцій з цінними паперами, активне нарощування роздрібного та відновлення корпоративного кредитування. У 2019 році банківський сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів. На сьогодні в банківському секторі спостерігається тенденція скорочення банківських відділень. Банки змінюють принципи роботи з клієнтами, відкриваючи нові сервіс-центри нового формату. Також банківські установи активно співпрацюють з фінтех-компаніями.

Посилання

Динаміка кількості діючих структурних підрозділів банків України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442

Звіт про фінансову стабільність (грудень 2018 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=32236491

Прибуток банківської системи за 2018 рік сягнув історичного максимуму [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87627241

Огляд банківського сектору (лютий 2019 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=37591358

Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2019 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zalishiv-bez-zmin-kriteriyi-rozpodilu-bankiv-na-grupi-na-2019-rik

Доходи та витрати банків у 2014-2019 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Огляд банківського сектору (серпень 2019 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-serpen-2019-roku

Третина безготівкових розрахунків платіжними картками у pos-терміналах відбувається безконтактно[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. Каталог фінтех-компаній України 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://map.fintechua.org/

Нові пріоритети у комунікаціях НБУ: нова стратегія, створення Експертної платформи та розвиток бренду [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86613611&cat_id=55838

National Bank of Ukraine (2019), “Dynamics of the number of operating structural subdivisions of Ukrainian banks”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “Financial Stability Report (December 2018)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “The banking system's profit for 2018 reached a historic high”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “Banking Sector Review (February 2019)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “The National Bank has left unchanged the criteria for the division of banks into groups for 2019”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “Income and expenses of banks in 2014-2019”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “Banking Sector Review (August 2019)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “One-third of non-cash payments by payment cards at POS terminals are made without contact”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

The Ukrainian Fintech Catalog (2019), available at: https://map.fintechua.org/ (Accessed 25 Sept 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “New priorities in NBU communications: new strategy, creation of the Expert platform and brand development”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи