ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

  • Sergey Aleksandrovich Lebedenko
  • Maksym Aleksandrovich Korchaha
Ключові слова: доповнена реальність; діджитал стратегія; інструменти маркетингу; досягнення цільової аудиторії; поведінка споживача

Анотація

У статті досліджено особливості використання технологій доповненої реальності та її форматів, основних принципів та методів її використання. Розглянуто специфіку поняття доповненої реальності, або AR - технології (augmented reality, AR), у розрізі роздрібної та промислової торгівлі та використанні її в споживчому та промисловому маркетингу на відповідних ринках. Визначено інструменти та елементи доповненої реальності, які мають вплив на діяльність підприємств, їх позиції та допомагають оптимізувати діджитал стратегію компанії. Проведено аналіз існуючих варіантів використання доповненої реальності та розглянуто основні питання щодо її впровадження в маркетинговий процес. Проаналізовано існуючу проблему, щодо низького рівня впровадження даної технології, та можливості отримання високого рівня вигоди для підприємств після ї впровадження. Автором було досліджено впливові джерела, та виведено певні принципи впливу доповненої реальності на споживача з точки зору психології та його поведінки, які в свою чергу безпосередньо корелюють з успішністю компанії та рівнями продажу та конверсії. Було проведено аналіз та наведено приклади використання доповненої реальності сучасними гігантами різних індустрій, як промислових, так і споживчих. Серед них були представлені такі як L’Oreal, WEMO, Timberland, Top Shop, Sephroa, Perfect Corp. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування технологій доповненої реальності. Охарактеризовано основні принципи та можливості взаємодії з потенційними споживачами, та засоби впливу на рівень споживчого залучення в процес та активізації емоційної складової під час проходження споживчого ланцюга. Обгрунтовано необхідність переходу або додавання в інструментальну базу технології доповненої реальності задля підвищення швидкості виробництва, покращення виробничого процесу та зниження витрат на обслуговування експлуатацію та перевезення промислового обладнання. На основі проаналізованих матеріалів було розроблено відповідні рекомендації щодо використання доповненої реальності на В2В та В2С ринках, виділено основні характерні особливості даного процесу та описано можливі варіанти впровадження.

Посилання

Іванова А. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-менеджмент / А. Іванова., 2018. – 108 с. – (3).

Joan C. W. Harvard Business Review [Електронний ресурс] / Williams Joan. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2IlRiJy.

WEMO. How WEMO use AR in manufacturing [Електронний ресурс] / WEMO. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wemomachines.com/.

Ventana Research. Augmented reality in marketing and sales [Електронний ресурс] / Ventana Research. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2ne79Ci.

L'Oreal. How L'Oreal is Using Augmented Reality & VR to Build In-Store Experiences [Електронний ресурс] / L'Oreal. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://futurestores.wbresearch.com.

Ivanova, A. (2018), “VR and AR technologies: advantages and barriers of usage”, Strategicheskie reshenija i risk-menedzhment, vol.3, pp.88-107.

Williams, J. (2019), “Harvard Business Review”, [online], available at: https://bit.ly/2IlRiJy (Accessed 4 Oct. 2019).

WEMOMACHINES (2019), “How WEMO use AR in manufacturing”, [online], available at: https://www.wemomachines.com/ (Accessed 2 Oct. 2019).

Pdsvision.com (2018), “Augmented reality in marketing and sales”, [online], available at: https://bit.ly/2ne79Ci (Accessed 2 Oct. 2019).

L’Oreal (2019), “How L'Oreal is Using Augmented Reality & VR to Build In-StoreExperiences”, [online], available at: https://futurestores.wbresearch.com (Accessed 2 Oct. 2019).

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи