РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • M. I. Melnyk
  • I. V. Leshchukh
Ключові слова: розвиток бізнесу; розвиток підприємництва; інфраструктура підтримки бізнесу; регіон; регіональна економіка; регіональні фінанси; інституційна інфраструктура

Анотація

У статті досліджено тенденції та перспективи розвитку інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в регіоні (на прикладі Запорізької області).Здійснено кількісно-видове порівняння об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу в окремих регіонах України у 2016-2017 рр. (станом на початок року).Наголошено на перспективності формування в Запорізькій області кластера енергетики, враховуючи активний розвиток галузі відновлюваної енергетики у регіоні. Проаналізовано співпрацю Запорізької області з міжнародними фінансовими організаціями.Виділено основні фактори впливу на розвиток інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в регіоні, зокрема: 1) рівень інтегрованості регіону у національний та світовий економічний простір; 2) рівень прибутковості та інноваційності бізнесу; 3) наявність міжнародних зв’язків і співробітництва в контексті інтеграції до світового і європейського середовища, співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги; 4) розвиток державно-приватного партнерства; 5) диверсифікованість та розвиненість транспортної інфраструктури регіону; 6) інвестиційна привабливість та бізнес-клімат в країні загалом.

Посилання

Лещух І.В. Механізм формування інфраструктури підтримки малого бізнесу у системі метрополія-периферія. Фінансовий простір. № 3 (19). 2015. С. 219-224.

Лещух І.В. Інфраструктура підтримки малого бізнесу у системі метрополія-периферія: іноземний досвід. Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 28 жовтня 2016 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2016. 355 с. С. 239-241.

Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL: http://www.drs.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». URL: http://rbc.zp.ua/.

Офіційний сайт Запорізької торгово-промислової палати. URL: https://www.cci.zp.ua/.

Концепція розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області на період до 2022 року. URL: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000065/65839.pdf.

Інвестиційний портал Запорізької області. Індустріальний парк «Мелітополь». URL: https://investment.zoda.gov.ua/uk/catalog/industrialyniy-park-melitopoly.

Інвестиційний портал Запорізької області. Створення індустріального парку «Гуляйпільський. https://investment.zoda.gov.ua/uk/catalog/stvorennya-industrialynogo-parku-gulyaypilysykiy.

Офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації. URL: https://www.zoda.gov.ua/.

Опис стратегічного аналізу Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності до проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року. Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації. URL: https://www.zoda.gov.ua/article/777/upravlinnya-zovnishnih-znosin-ta-zed.html.

Leshchukh I.V. (2015), “Mechanism of formation of small business support infrastructure in the metropolitan-periphery system”, Finansovyj prostir, vol. 3 (19), pp. 219-224.

Leshchukh I.V. (2016), «Small business support infrastructure in the metropolitan-periphery system: foreign experience», Zbirnyk naukovykh prats' mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Natsional'ne vyrobnytstvo j ekonomika v umovakh reformuvannia: stan i perspektyvy innovatsijnoho rozvytku ta mizhrehional'noi intehratsi [National production and economy in the context of reform: the state and prospects of innovative development and interregional integration], Kamianets-Podilskyi, Ukraine, рр. 239-241.

The оfficial site of the State Regulatory Service of Ukraine (2019), available at: http://www.drs.gov.ua/ (Accessed 25 September 2019).

Official site of the State Organization "Regional Entrepreneurship Support Fund in Zaporizhzhia Region" (2019), available at: http://rbc.zp.ua/ (Accessed 25 September 2019).

Official site of the Zaporizhia Chamber of Commerce and Industry (2019), available at: https://www.cci.zp.ua/ (Accessed 25 September 2019).

The concept of development of small and medium business in Zaporizhzhia region for the period up to 2022 (2019), available at: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000065/65839.pdf (Accessed 26 September 2019).

Investment portal of Zaporizhzhya region (2019), “Industrial Park “Melitopol“, available at: https://investment.zoda.gov.ua/uk/catalog/industrialyniy-park-melitopoly (Accessed 26 September 2019).

Investment portal of Zaporizhzhya region (2019), “Creation of the industrial park “Gulyaypilsky“,available at: https://investment.zoda.gov.ua/uk/catalog/stvorennya-industrialynogo-parku-gulyaypilysykiy (Accessed 26 September 2019).

Official site of the Zaporizhzhya regional state administration (2019), available at: https://www.zoda.gov.ua/ (Accessed 25 September 2019).

Department of External Relations and Foreign Economic Activity of Zaporizhzhia Oblast State Administration (2019), “Description of the strategic analysis of the Department of External Relations and Foreign Economic Activity to the draft Strategy of Regional Development of Zaporizhzhia Region for the period up to 2027“, available at: https://www.zoda.gov.ua/article/777/upravlinnya-zovnishnih-znosin-ta-zed.html (Accessed 25 September 2019).

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи