ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

  • V. V. Lutsiak
  • N. V. Pryshliak
  • D. M. Tokarchuk
  • I. A. Semchuk
Ключові слова: Потенціал; біопаливо; дослідження; експеримент; анкетування; перспективи

Анотація

Ринок біопалива в світі стрімко розвивається, що слугує причиною підвищення інтересу до біоенергетики в Україні. Нині біопаливо має ряд переваг перед викопними видами палива зокрема за ціною, розвитком пов’язаних видів діяльності, забезпеченням стійкого розвитку, енергетичною автономією та новими ринками для вітчизняних сільськогосподарських культур. При цьому, перспективи біоенергетики в Україні досліджені не достатньо, а концепція потенціалу виробництва та використання біопалива в Україні потребує перегляду. В даній роботі здійснено експериментальне дослідження групи сільськогосподарських підприємств Вінницької області з метою визначення потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. Для проведення дослідження використано змішаний метод. Основним інструментом в дослідженні виступила розроблена анкета, відповіді на питання якої покликані описати сучасний потенціал сільськогосподарських підприємств щодо виробництва та використання ними біопалива. Розробка анкети супроводжувалась висуненням гіпотез. Дане дослідження лягає в основу комплексного дослідження стану потенціалу виробництва і використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами в Україні. Результати анкетування, проведеного у сільськогосподарських підприємствах, що переважно виробляють продукцію рослинництва, підтвердили, що питомі витрати сільськогосподарських підприємств на паливно-енергетичні ресурси залишаються досить високими. При цьому, в сільськогосподарських підприємствах в результаті основного виду діяльності створюються різноманітні відходи, що мають значний потенціал для виробництва біопалива. Подальших досліджень потребує визначення джерел гною тварин на сільськогосподарських підприємствах та напрямів його використання. Відповіді керівників досліджених підприємств є суперечливими в частині того, що деякими підприємствами фактично здійснюється виробництво біопалива, але прямо ними про це не повідомляється. Подальших досліджень потребує встановлення рівня наявних знань та здатностей їх застосування у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах в сфері виробництва та використання біопалива. В подальших дослідженнях планується розширення географії проведення анкетування, створення репрезентативної вибірки уточнення гіпотез, їх перевірка та встановлення кореляції між різними показниками потенціалу виробництва і використання біопалива.

Посилання

Alise, M.A., and Teddlie, C. (2010), A continuation of the paradigm wars? Prevalence rates of methodological approaches across the social/behavioral sciences, Journal of Mixed Methods Research, 4(2), pp. 103-126.

Guo M., Song W., Buhain J. (2015), Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, pp. 712–725. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.013.

International Energy Agency. (2019), Tracking Clean Energy Progress, [Online], Transport biofuels, avilible at: https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/ (Accessed 21 Oct 2019).

Kaletnik, G. and Pryshlyak, V. (2010), Biofuels: the Efficiency of Production and Consumption in the Agriculture Sector of Ukraine, K: Agricultural Science, 327 p.

Kaletnik, G., Prutska, O., Pryshliak, N. (2014), Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 3. 10.2478/vjbsd-2014-0002

Klymchuk, O. (2015), Legal regulation of the biofuels production: international experience and problems in Ukraine, Global and National Problems of Economics, Vol. 3, pp. 107-110.

Koliadenko, S. and Koliadenko, D. (2016), Problems And Perspectives of Biofuels Market Development in Ukraine And in the world, The Institute of the Bioenergy Plants and Sugar Beets, Vol. 19, pp. 195-198.

Mertens, D. M. (2011), Publishing Mixed Methods Research, Journal of mixed methods research, 5(1), pp. 3-6.

Oosterveer P., Mol, A. (2010), Biofuels, trade and sustainability: a review of perspectives for developing countries, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Vol. 4., Is. 1., pp. 66-76. https://doi.org/10.1002/bbb.194.

Romeu-Dalmau, C., Gasparatos, A., von Maltitz, G., Graham, A., Almagro-Garcia, J., Wilebore, B., Willis, K. J. (2016), Impacts of Land Use Change due to Biofuel Crops on Climate Regulation Services: Five Case Studies in Malawi, Mozambique and Swaziland, Biomass and Bioenergy, Vol. 114., pp. 30-40. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.05.011.

Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2010), Epilogue: current developments and emerging trends in integrated research methodology, Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, California, pp. 803-826.

Trade and Development Report. (2018), UNCTAD’s positon on biofuel policies and the global food crisis, [Online], avilible at: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2227 (Accessed 21 Oct 2019).

Zulauf, C., Prutska, O., Kirieieva, E., Pryshliak, N. (2018). Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 16, pp. 83-90.

Аналіз потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. (2019). Онлайн анкета. Survio, [Online], avilible at: https://www.survio.com/survey/d/K5W7T9D8A3G3B8Q3L (Accessed 21 Oct 2019).

Калетник Г. М. (2008). Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія. Київ: Аграрна наука, 464 с.

Калетник Г. М. (2009). Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини, біопалив в Україні, Інвестиції: практика та досвід, № 22, C. 30-32.

Alise, M.A., and Teddlie, C. (2010), A continuation of the paradigm wars? Prevalence rates of methodological approaches across the social/behavioral sciences, Journal of Mixed Methods Research, 4(2), pp. 103-126.

Guo M., Song W., Buhain J. (2015), Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, pp. 712–725. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.013.

International Energy Agency. (2019), Tracking Clean Energy Progress, [Online], Transport biofuels, avilible at: https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/ (Accessed 21 Oct 2019).

Kaletnik, G. and Pryshlyak, V. (2010), Biofuels: the Efficiency of Production and Consumption in the Agriculture Sector of Ukraine, K: Agricultural Science, 327 p.

Kaletnik, G., Prutska, O., Pryshliak, N. (2014), Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 3. 10.2478/vjbsd-2014-0002

Klymchuk, O. (2015), Legal regulation of the biofuels production: international experience and problems in Ukraine, Global and National Problems of Economics, Vol. 3, pp. 107-110.

Koliadenko, S. and Koliadenko, D. (2016), Problems And Perspectives of Biofuels Market Development in Ukraine And in the world, The Institute of the Bioenergy Plants and Sugar Beets, Vol. 19, pp. 195-198.

Mertens, D. M. (2011), Publishing Mixed Methods Research, Journal of mixed methods research, 5(1), pp. 3-6.

Oosterveer P., Mol, A. (2010), Biofuels, trade and sustainability: a review of perspectives for developing countries, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Vol. 4., Is. 1., pp. 66-76. https://doi.org/10.1002/bbb.194.

Romeu-Dalmau, C., Gasparatos, A., von Maltitz, G., Graham, A., Almagro-Garcia, J., Wilebore, B., Willis, K. J. (2016), Impacts of Land Use Change due to Biofuel Crops on Climate Regulation Services: Five Case Studies in Malawi, Mozambique and Swaziland, Biomass and Bioenergy, Vol. 114., pp. 30-40. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.05.011.

Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2010), Epilogue: current developments and emerging trends in integrated research methodology, Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, California, pp. 803-826.

Zulauf, C., Prutska, O., Kirieieva, E., Pryshliak, N. (2018). Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 16, pp. 83-90.

Analysis of the potential, awareness and current state of use of agricultural waste to ensure energy autonomy of agricultural enterprises. (2019), Online quastionare. Survio, [Online], avilible at: https://www.survio.com/survey/d/K5W7T9D8A3G3B8Q3L (Accessed 21 Oct 2019).

Kaletnik, G. (2008). Rozvytok rynku biopalyv v Ukraini: monohrafiia [Biofuel market development in Ukraine: monohrafiia], Kyiv: Agrarin science.

Kaletnik, G. (2009). “ Energy supply, energy crops and bio-raw materials market, biofuels in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 22, pp. 30-32.

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи