ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Valeriia Loiko
  • Stanislav Maliar
Ключові слова: Україна; житлово-комунальна інфраструктура; стан; динаміка змін; циркулярна економіка; перспективи розвитку

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах розвитку циркулярної економіки. За результатами проведеного аналізу зроблено наступні висновки. Загальна площа житлового фонду України зменшилася за період 2011-2018 рр. на 8,54%, в середньому на одного жителя країни на 0,85 %. Кількість квартир за досліджуваний період зменшилась на 11,52%. Питома вага загальної житлової площі обладнаної водопроводом за період 2011-2018 рр. зросла на 3,15%, обладнаної каналізацією на 3,09%, опаленням – на 9,81%, гарячим водопостачанням – на 8,4 %, обладнаної газом зменшилась на 0,12%. Таким чином, можна констатувати повільне зростання обсягів житлової площі, обладнаної комунальними зручностями. Розвиток урбанізації є світовою тенденцією і розглядається як один із аспектів становлення циркулярної економіки. Розвиток урбанізації пришвидшується і потребує значних капітальних вкладень у створення, модернізацію та оновлення житлово-комунальної інфраструктури зростаючих за розмірами міст. За проведеними дослідженнями, зношеність житлово-комунальної інфраструктури міст України складає 40-75%, що потребує значних витрат на проведення капітального ремонту та реконструкції. Позитивним є досвід м. Києва у проведення капітальних робіт в будинках та різноманітних енергоефективних заходів виключно згідно з прийнятими цільовими програмами, на засадах співфінансування. Важливим питанням розвитку великих міст в умовах циркулярної економіки є питання утворення та поводження із відходами. На кінець 2018 р. обсяги накопичених відходів на території міста Києва склали 12388,4 тис. т, що склало 11,95 % від загального обсягу накопичених відходів на всій території України. Питома вага обсягів утилізованих відходів на території України склала у 2018 р. 29,42 %. За умови низького рівня утилізації утворених відходів на території України накопичено 12972428,5 тис. т, з них 12217,2 тис. т відходів І-ІІІ класів небезпеки.

Посилання

Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Звіт про дослідження на вимогу Римського клубу за підтримки Фонду MAVA. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата звернення 14.10.2019).

Лойко В.В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 24-27. (дата звернення 19.10.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 17.10.2019).

Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Населені пункти та житло. Житловий фонд міста Києва (1995-2018). URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445〈=1(дата звернення 19.10.2019).

Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Стратегічний розвиток. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (дата звернення 19.10.2019).

Рішення Київської міської ради № 56/6107 від 20 листопада 2018 року. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва». URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8AFCE63F 36129B4AC225835C006DFB6C?OpenDocument (дата звернення 19.10.2019).

Лойко В.В., Маляр С.А. Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 (дата звернення 19.10.2019).

Звіт про виконання бюджету міста Києва за 2018 р. URL: https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/NPA_1552900162/File_1552901097/

Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Навколишнє середовище. Утворення та поводження з відходами (1995-2018). URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559〈=1 (дата звернення 19.10.2019).

Vijkman, A. and Skonberh, K. (2016), “Circular economy and benefits to society. Research Report at the request of the Roman Club with the support of the MAVA Foundation, available at: : http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (Accessed 14 Oct 2019).

Loiko, V.V. (2019), “Problems of development of circular economy in Ukraine”, IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, Baltija Publishing, Riga, Latvia, August 23th, pp. 24-27.

The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17 October 2019).

Official site of the Main Statistics Department of Kyiv (2019), “Settlements and housing. The housing stock of the city of Kiev”, available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445〈=1 (Accessed 20 Oct 2019).

The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA) (2019), “Activity. Strategic development. The development strategy of the city of Kyiv until 2025”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 19 Oct 2019).

Kyiv City Council (2018), Decision “On amendments to the decision of the Kyiv City Council № 780/1784 of 22.12.2016 "On approval of the Regulation on co-financing of reconstruction, restoration, capital repairs, technical re-equipment of common property in apartment buildings of the city of Kiev", available at: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8AFCE63F36129B4AC225835C006DFB6C?OpenDocument (Accessed 14 Oct 2019).

Loiko, V. V. and Maliar, S. A. (2018), “System of effective governance of objects of the housing fund of the city of kyiv”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 (Accessed 19 Oct 2019).

Kyiv City Council (2018), “Kyiv City Budget Execution Report 2018”, https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/NPA_1552900162/File_1552901097/ (Accessed 19 Oct 2019).

Official site of the Main Statistics Department of Kyiv (2019), “Environment. Waste management and management (1995-2018)”, available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559〈=1 (Accessed 19 Oct 2019).

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи