ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТІВ

  • Z. Dvulit
  • K. Ilnytska
Ключові слова: оцінка; проект; IT-галузь; техніки; витрати; ризики; об'єм роботи

Анотація

В сучасному світі, розвиток цифрових продуктів стрімко зростає. Кількість технічних стартапів, збільшується з кожним днем не тільки у світі, а й в Україні зокрема. Львівський регіон показує позитивну динаміку росту вже кілька років поспіль, про що свідчать показники кількості створених нових компаній, а це, в свою чергу - збільшення обсягів проектів.IT-індустрія – це ринок, конкурентноспроможність якого збільшується з кожним роком, тому втриматись на ньому стає дедалі складніше. Не дивлячись на широкий досвід, великі компанії на Львівському ринку (Softserve, Global logic, Epam) деколи можуть поступитись своїми показними ефективності, малим новоспеченим агенствам. Тому виникає потреба у дослідженні діяльності підприємств, які створють софт продукти, щоб краще зрозуміти, якими показними слід оперувати для покращення оцінки проектів, і, відповідно, втриматись на ринку за рахунок хорошої репутації. Зарубіжні спеціалісти вважають, що достовірна оцінка проекту є запорукою успішного його реалізації та завершення, для всіх стейкхолдерів.Вітчизняні підприємства не повністю ознайомлені, або ж не приділяють достатньої уваги на залученні основних технік для оцінки вартості майбутнього проекту. Відтак, вбачається потреба у детальному дослідженні та інформуванні щодо технік та їх особливостей оцінки вартості проектів у галузі інформаційних технологій.Актуальність теми полягає у дослідженні основних підходів до оцінки вартості проектів в IT-галузі на вітчизняному ринку. Проведено порівняльну характеристику методів “зверху-вниз” та “знизу-вгору” для уточнення переваг та недолікіх їх імплементації у діяльність малого підприємства.Проаналізовано діяльність брендингового агентства Qubstudio, на предмет кількості реалізованих проектів та їх вартості за останні 4 роки діяльності з 2016 до 2019 рр. Особливу увагу приділено основним чинникам, які закладені у формуванні вартості проектів, зокрема: обсяг роботи, час, витрати, якість, людські ресурси та ризики. Проведене дослідження дало змогу ідентифікувати те, що успішність в оцінюванні вартості проектів передбачає охоплення інформаційних потреб всіх зацікавлених осіб проекту, які можуть контролювати його вартість в різний спосіб та термін.

Посилання

Cohn, M. (2006), Agile estimating and planning, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Sliger, M. (2010, October), Goodbye, scope creep – Hello agile!, PMI Global Congress, North America, Washington, DC, USA.

Caper Jones, (2007), Estimating Software Cost, Tata Mc–Graw Hill Edition.

Hareton, Leung and Zhang Fan, (2001), “Software Cost Estimation”, available at: https://www.researchgate.net/publication/2406503_Software_Cost_Estimation (Accessed 15 Oct 2019).

Mazur, I. I., Shapiro, V. D., (2007), Upravlinnia proektamy [Project management], 2nd ed, Kyiv, Ukraine, pp. 664 c.

Dichtilem, G. (2004), Upravlinnia proektamy [Project management], 1st ed, Biznes pressa, Kyiv, Ukraine.

Lviv IT Cluster (2018), “IT-cluster`s years’ research about Lviv IT market”, available at : https://itcluster.lviv.ua/about-us/lviv/ (Accessed 20 Oct 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The official Law of Ukraine “About national informatization program”, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Oct 2019).

The official website of the Qubstudio branding agency (2019), available at: https://qubstudio.com/ (Accessed 11 Oct 2019).

Project Management Institute (2013), “PMBOK Guide Edition”, available at: http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf (Accessed 18 Oct 2019).

Опубліковано
2019-11-04
Номер
Розділ
Статьи