ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

  • V. O. Ziuzin
Ключові слова: соціальні програми; соціальний захист; фінансування соціальних програм; зарубіжний досвід; фінансування соціальної сфери.

Анотація

У статті розглянуто види витрат на соціальний захист країн Європейського союзу в контексті реалізації соціальних програм. Зазначено, що у країнах ЄС соціальний захист становить найбільш вагому частину державних витрат. Виявлено тенденцію до зменшення частки витрат на соціальний захист. Досліджено фінансове забезпечення соціальних програм у різних країнах світу, зокрема Польщі, Чехії та Німеччині. Розглянуто види витрат на соціальний захист та проаналізовано обсяги цих витрат у країнах ЄС. Зосереджено увагу на видах соціальних програм у Польщі, Чехії та Німеччині. В Польщі є головними подолання безпритульності, підтримка людей з психічними розладами, продовольча підтримка, протидія соціальній ізоляції. Чехія та Німеччина значну увагу приділяють вирішенню питань безробіття. Аргументовано те, що соціальні програми в України повинні базуватися на високих стандартах рівня життя людей і у перспективі наближатися до соціальних норм ЄС.

Посилання

Development Outlook Blog (2014), “What is Social Exclusion? A Story from the field”, available at: http://www.developmentoutlook.org/2014/05/what-is-social-exclusion-story-from.html (Accessed 03 September 2019).

European Commission (2019), “European Social Fund”, available at: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp (Accessed 03 September 2019).

European Commission (2019), “First results of Poland’s Family 500+ programme released”, available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= en&catId=1246&newsId=9104&furtherNews=yes (Accessed 03 September 2019).

European Social Fund in the Czech Republic (2019), available at: https://www.esfcr.cz/en/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/ european-social-fund-in-the-czech-republic?lang=1 (Accessed 03 September 2019).

Eurostat statistics explained (2019), “Government expenditure on social protection”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Government_expenditure_on_social_protection (Accessed 03 September 2019).

Federal Ministry of Labour and Social Affairs (2016), Strategic Social Reporting – Germany, available at: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 16107&langId=en (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-nowy-wymiar-2020 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015”, available at: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/sprawozdanie-za-rok-2012-z-wykonania-zadan-w-programie-%E2%80%9Eswietlica-dzieci-praca%E2%80%9D-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011-2015 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Zaktualizowany Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - listopad 2017, dla konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Edycja 2018”, available at: https://archiwum.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/zaktualizowany-program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi---listopad-2017-dla-konkursu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej---edycja-2018/ (Accessed 03 September 2019).

Programmes of the European Social Fund (2019), Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic, available at: http://penizeproprahu.cz/o-programu/ (Accessed 03 September 2019).

Слюсаренко К.В., Садовенко М.М. (2017), “Соціальна політика ЄС: сучасні виклики і перспективи”, Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, Том 27, № 1, С. 80-90.

Development Outlook Blog (2014), “What is Social Exclusion? A Story from the field”, available at: http://www.developmentoutlook.org/2014/05/what-is-social-exclusion-story-from.html (Accessed 03 September 2019).

European Commission (2019), “European Social Fund”, available at: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp (Accessed 03 September 2019).

European Commission (2019), “First results of Poland’s Family 500+ programme released”, available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= en&catId=1246&newsId=9104&furtherNews=yes (Accessed 03 September 2019).

The Ministry of Labour and Social (2019), “Affairs European Social Fund in the Czech Republic”, available at: https://www.esfcr.cz/en/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/european-social-fund-in-the-czech-repub lic?lang=1 (Accessed 03 September 2019).

Eurostat statistics explained (2019), “Government expenditure on social protection”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Government_expenditure_on_social_protection (Accessed 03 September 2019).

Federal Ministry of Labour and Social Affairs (2016), “Strategic Social Reporting – Germany”, available at: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 16107&langId=en (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Program “Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-nowy-wymiar-2020 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie “Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015”, available at: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/sprawozdanie-za-rok-2012-z-wykonania-zadan-w-programie-%E2%80%9Eswietlica-dzieci-praca%E2%80%9D-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011-2015 (Accessed 03 September 2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2019), “Zaktualizowany Program “Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - listopad 2017, dla konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Edycja 2018”, available at: https://archiwum.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/zaktualizowany-program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi---listopad-2017-dla-konkursu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej---edycja-2018/ (Accessed 03 September 2019).

Programmes of the European Social Fund (2019), “Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic”, available at: http://penizeproprahu.cz/o-programu/ (Accessed 03 September 2019).

Slyusarenko, K.V. and Sadovenko, M.M. (2017), “EU Social Policy: Current Challenges and Prospects”, Economic Analysis: Sb. sciences works, vol. 27, № 1, pp. 80-90.

Опубліковано
2019-10-09
Номер
Розділ
Статьи