БАГАТОФАКТОРНА ЧУТЛИВІСТЬ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕКТОРНО-ОПТИМІЗОВАНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

  • Olga Shumlianska
Ключові слова: показник; чутливість; векторна оптимізація; компромісно-оптимальний; критерій ефективності; план; флот.

Анотація

Оптимізація в плануванні представляє собою прогресивний крок в удосконалені системи управління діяльністю судноплавної компанії. Однак всяке планування неможна вважати завершеним, якщо воно потрібним чином не оцінено з точки зору тісно зв’язаних між собою ризиків і чутливості плану.Ефективними в процесі оптимізації та дослідження чутливості є відповідно векторна оптимізація і багатофакторний підхід, який дозволяє визначати реакцію критеріїв на сукупну зміну факторів і тим самим враховувати їх взаємовплив. Особливим випадком такого підходу є багатофакторний аналіз чутливості критеріїв ефективності компромісно-оптимального плану, коли аналітичне представлення залежності критеріїв від факторів спочатку є неможливим, що потребує проведення належного дослідження.У даній статті відшукуються середні багатофакторні показники фактичної, прогнозованої чутливостей компромісно-оптимального критерію ефективності плану роботи флоту судноплавної компанії, складеного шляхом багатофакторної оптимізації.

Посилання

Шумлянская О.И. Планирование основной производственной деятельности судоходных компаний на базе экономико-математических моделей: Монография / О.И. Шумлянская. – Одесса: Печатный дом, 2005. – 196 с.

Shumlianska О.I. The point standard index of multifactor sensitivity research of the sea transport enterprises’ plan criteria // Problems of transport logistics development. Abstracts of the sixth international scientific conference. ¬– Odessa: ONMU. – 2015 – P. 157-159.

Shumlianska О.I. Point standard multifactor index of sensitivity // Development of administration and economic management methods on transport: Scient. papers collection. – Issue 1 (54). – Odessa: ONMU, 2016. – P. 120-130.

Shumlianska О.I. Factual, prognosticated and standard multifactor sensitivities // Development of administration and economic management methods on transport: Scient. papers collection. – Issue 3 (56). – Odessa: ONMU, 2016. – P. 117-127.

Волков И.М. Проектный анализ: Учебник для вузов / И.М. Волков, М.В. Грачева.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.  423 с.

Shumljanskaja, O.I. (2005), Planirovanie osnovnoj proizvodstvennoj dejatel'nosti sudohodnyh kompanij na baze jekonomiko-matematicheskih modelej [Planning the main production activities of shipping companies based on economic and mathematical models], Pechatnyj dom, Odessa, Ukraine, P. 196.

Shumlianska O.I. The point standard index of multifactor sensitivity research of the sea transport enterprises’ plan criteria // Problems of transport logistics development. Abstracts of the sixth international scientific conference. ¬– Odessa: ONMU. ¬– 2015 ¬– P. 157-159.

Shumlianska, O.I. (2016), "Point standard multifactor index of sensitivity", Development of administration and economic management methods on transport: Scient. papers collection, Issue 1 (54), pp. 120-130.

Shumlianska, O.I. (2016), "Factual, prognosticated and standard multifactor sensitivities", Development of administration and economic management methods on transport: Scient. papers collection, Issue 3 (56). – Odessa: ONMU, 2016. – P, pp. 117-127.

Volkov, I.M. and Gracheva, M.V. (1998), Proektnyj analiz: Uchebnik dlja vuzov [Project analysis: Textbook for universities], Banki i birzhi, JuNITI, Moscow, Russia, P. 423.

Опубліковано
2019-10-08
Номер
Розділ
Статьи