ПРИВАТБАНК НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  • O. A. Zinchenko
  • L. A. Bondarenko
Ключові слова: банк; кредит; кредитування; кредитний ринок; кредитний портфель; кредитна політика; обсяги кредитування; недіючі кредити.

Анотація

У статті розглянуто та досліджено стан банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки України. Розвинений та ефективно функціонуючий кредитний ринок впливає на економічний розвиток всієї країни, тому це зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення дослідження.У статті проаналізовані показники кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» за 2014-2018 рр. Протягом останніх п’яти років кредитна стратегія АТ КБ «ПриватБанк» зазнала значних змін, що пов’язано з націоналізацією Банку. Так, якщо в 2014 році кредитні операції займали майже 75% від сукупних активів, то в 2018 році їх обсяг скоротився до 18%. Змінилася також клієнтоорієнтованість банку. Якщо раніше ПриватБанк зосереджувався на кредитування корпоративного бізнесу, в основному тих, які спеціалізувалися на торгівлі нафтопродуктами, то зараз в пріоритеті Банка роздрібний бізнес. У фізичних осіб найбільш популярним кредитним продуктом є карткові кредити, тоді як юридичні особи надають перевагу кредиту «КУБ» (країна успішного бізнесу). При кредитному обслуговуванні клієнтів ПриватБанк виходить з принципу економічної доцільності, тому намагається максимально автоматизувати процес кредитного обслуговування клієнтів з метою його здешевлення. Для зменшення ризиковості кредитних операцій ПриватБанк не надає великі кредити і надає перевагу гривневому кредитуванню.Розглянуто актуальні натепер проблеми, які впливають на розвиток банківського кредитування ПАТ КБ «Приватбанк». Визначено, що ключовими викликами, як для ПАТ КБ «Приватбанк», так і для банківського сектору лишається висока частка непрацюючих кредитів.Проведено аналіз основних причин виникнення непрацюючих кредитів у портфелі банку.З метою зниження ризикованості кредитної діяльності АТ КБ «ПриватБанк» використовує різні варіанти повернення боргів, наразі обмежено кредитування корпоративних клієнтів, валютне кредитування, кредитування великих кредитів, підвищено вимоги до забезпечення кредиту та вжито ряд інших заходів. На кінець 2018 року банку вдалося покращити захищеність кредитного портфеля, знизити ризиковість нових кредитів до 1% (при допустимих 5%) та отримати прибуток, найбільшій по банківській системі України.Зважаючи на перелічені аспекти необхідно проводити глибокий моніторинг та аудит не тільки вкладених, але і виданих коштів, переймати досвід стійких іноземних банків з ризик менеджменту та управління кредитним портфелем.

Посилання

Фінансова звітність Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приватбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/.

Бондаренко Л. А., Ухова І. М. Значення та вплив системно важливих банків на стан банківської та економічної системи. Modern Economics. 2019. № 15(2019). С. 27-35. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-04.

Financial statements PJSC CB «PrivatBank. Retrieved from: https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/

Bondarenko L., Ukhova I. (2019). The significance and influence of the systemically important banks on the perfomance banking and economic system. Modern Economics, 15(2019), 27-35. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-04.

Опубліковано
2019-10-04
Номер
Розділ
Статьи