ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДУ ДЕРЕВА РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-АНАЛІЗІ

  • T. Y. Haida
Ключові слова: міжнародний бізнес-аналіз; нечітка логіка; нечіткі множини; експертний метод; управлінські рішення.

Анотація

В статті розглянуто особливості використання нечіткої логіки при здійсненні міжнародного бізнес-аналізу. Запропоновано використання методу нечіткої логіки для підвищення ефективності методу дерева рішень при аналізі діяльності гіпотетичної фірми. Причиною підвищення ефективності виявлено можливість більш точного опису думок експертів, які традиційно були прив’язані до встановлення чітких значень коефіцієнтів. Часто це унеможливлювало опис реального бачення події, явища чи процесу експертом. Розглянуто популярні програмні додатки, що дозволяють використовувати нечіткі алгоритми широкому загалу користувачів. Виявлено, що використання алгоритмів нечіткої логіки на сьогодні є достатньо простим завдяки наявності зручних графічних користувацьких інтерфейсів і дозволяє використовувати цей інструмент особам без математичного фаху, що значно розширює можливості його використання.

Посилання

Бочарніков В.П. Нечіткі бази даних. Застосування у бізнес-аналітиці / В.П. Бочарніков, Ю.А. Кірпічіков. – Аналитический портал Конкуренция и конфликты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inex-ft.com.ua/mds.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=8.

Бочерников В. П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике / В. П. Бочерников. – Санкт-Петербург: "Наука", РАН, 2001. – 328 с.

Гайда Т.Ю. Метод дерева решений в системе информационного обеспечения ВЭД предприятий пищевой промышленности / Т.Ю. Гайда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва : Литера. – 2014. – №4 (63). – С. 186–189.

Заде, Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений: пер. с англ. / Л. А. Заде. — М.: Мир, 1976. — с. 165.

Kosko B. Neural Networks and Fuzzy Systems / Bart Kosko. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. – 468p.

Zadeh, L. Fuzzy Sets / Lotfi Zadeh // Information and Control. – 1965. – 8(3). – P. 338–353.

Bochernikov, V.P. and Kirpichikov, Y.A., “Fuzzy databases. Application in business analytics”, Analytical portal Competition and conflicts [Online], available at: http://www.inex-ft.com.ua/mds.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=8. (Accessed 15 Jan 2019).

Bochernikov, V.P. (2001), Fuzzy-technologia: matematicheskiye osnovy [Fuzzy Technology: Mathematical Foundations. Modeling practice in economics], Nauka, Saint Petersburg, Russia.

Haida, T.Y. (2014), “Decision tree method in the system of information support for foreign trade activities of food industry enterprises”, Aktualnye problemy humanitarnyh i estestvennyh nauk, vol. 14, no. 63, pp. 186-189.

Zadeh, L.A. (1976), Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i eho primenenie k poniatiyu priblizhennyh resheniy: perevod s angliyskogo [The concept of a linguistic variable and its application to making approximate decisions: transl. from English], Mir, Moscow, Russia.

Kosko B. (1991), Neural Networks and Fuzzy Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Zadeh, L. (1965), Fuzzy Sets, Information and Control, vol. 8, no. 3, pp. 338–353.

Опубліковано
2019-08-28
Номер
Розділ
Статьи