СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

  • Volodymyr Antonenko
  • Ihor Hrihorchak
  • Volodymyr Khutkyy
Ключові слова: сталий розвиток; туристична індустрія Туреччини; економічна рецесія; виклики та можливості для туризму.

Анотація

Турецька Республіка є однією з найсучасніших туристичних країн світу з важливим геополітичним розташуванням, природні та техногенні ресурси яких сприяють розвитку міжнародного туризму. Успішний розвиток туризму в країні має значний вплив на основні галузі народного господарства, надає значні можливості для зайнятості шляхом створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури рекреаційного та туристичного комплексу країни. На розвитку сфери туризму зосереджені величезні зусилля турецького уряду та бізнесу, наслідком чого є сталий розвиток туризму. Зростання туристичної галузі Туреччини в останні роки перевищує середньосвітовий рівень, частка доходу від туризму у ВВП складає близько 4%, а її прямий внесок в дефіцит поточного балансу в 2018 році склав 36%.В статті зазначено, що вперше за десять років економіка Туреччини опинилася в рецесії. Третій квартал 2018 року завершився падінням обсягу економіки країни на 1,6%, в четвертому кварталі 2018 року ВВП Туреччини скоротився на 3% в річному еквіваленті. Суттєві зміни в доходах від туризму в умовах економічної рецесії чітко прослідковуються з липня 2018 року; в абсолютних показниках доходи від туризму в другому півріччі 2018 року знизилися в середньому на 25% порівняно з цим же періодом 2017 року, а витрати громадян Туреччини на подорожі та туризм скоротилися майже на 20%. В статті доведено, що економічна криза та рецесія вносять свої корективи в розвиток туристичної галузі: девальвація національної валюти та висока інфляція суттєво впливають на зменшення доходів від внутрішнього туризму і деяке збільшення доходів за рахунок іноземних туристів, для яких стає вигідним обмінний курс слабкої турецької ліри.В статті зазначено, що можливості туристичного ринку Туреччини достатньо високі, щоб пережити економічну рецесію і сприяти сталому розвитку туристичної галузі. Ці можливості забезпечені значним обсягом попиту на туристичні послуги з боку населення країни, населення країн-членів Організація Ісламської Конференції, Росії, ЄС тощо, високим рівнем організації туристичного сектору Туреччини, ніж у багатьох країн лідерів туризму, дуже високим туристичним потенціалом, можливостями ефективного використання іноземних інвестицій в туристичну галузь. Наявність пілотних проектів в індустрії туризму, дотримання стратегії розвитку туризму та суміжних галузей, сприяння уряду Туреччини розвитку туристичного сектору економіки дає впевненість у сталому розвитку туристичної галузі.

Посилання

Єремія Г. Особливості розвитку туризму в Туреччині/ Єремія Г.//Вісник Львівського університету. Серія географічна.- 2013.- Вип. 43.- Ч. 2.- C. 34–38.

Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму/ Сергійко В.Ф. // Географія та туризм. -2013.- Вип. 26.- C. 86-97.

Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку/ Юрченко С., Юрченко О.//Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014.- Вип. 34.- C. 178–186.

Akal Mustafa (2010), “Еconomic implications of international tourism on turkish economy. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism“, vol.5, no.1, pp. 131-152.

Dincer, F. Dincer, M. and Yilmaz, S. (2015), “The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries“. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195. рр. 413 – 422.

Goymen, K. (2000), “Tourism and Govemance in Turkey“, Annals of Tourism Research, vol. 27(4), рр.25-48.

Katircioglu, S.T. (2009), “Revisiting The Tourism-Led Growth Hypothesis For Turkey Using The Bound Test And Johansen Approach For Cointegration“, Tourism Management, vol. 30(1), рp.17-20.

Kaplan, M. and Celik, T. (2008), “The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey“. The International Journal of Applied Economics and Finance, vol.2, pp.13-18.

Tosun, C. (2001), “Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: the Case of Turkey“. Tourism Management, vol. 22 (3), pp. 34-42.

Tosun, C. Timothy, D.J. and Ozturk, Y. (2003), “Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey“. Journal Sustain Tourism, vol.11, pp.133-161.

Tourism Strategi of Turkey-2023 and Activity Plan for Tourism Strategi of Turkey 2007-2013 dated 28/02/2007 and numbered 2007/4, (2007). Ministry of Culture & Tourism, Ankara, Turkey.

World Travel & Tourism Council (WTTC) (2019), Тurkey World Travel & Tourism Council. Тravel & Tourism, Economic impact 2018, London, United Kingdom.

“Tourism Highlights, Edition 2018. World Tourism Organization“.[Online], available at: http:// tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf.

“World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism: Global Economic Impact & Trends 2019“. [Online], available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact.2019/world2019.pdf.

“Экономический кризис в Турции приобрел хроническую форму“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://regnum.ru/news/polit/2515458.html (8 ноября 2018).

“Туреччина впоралася з економічною кризою – ЗМІ“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 31 травня, https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/turciya-spravilas-s-ekonomicheskim-krizisom-smi-1277880.html (31 травня 2019).

“Fitch Solutions: Экономика Турции вернётся к рецессии“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mk-turkey.ru/economics/2019/06/05/mo-fitch-solutions-ekonomika-turcii-vernyotsya-k-recessii.html,(05 июня 2019).

“Экономика Турции оказалась в рецессии впервые за десять лет“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.net/economics/finance/10474707-ekonomika-turcii-okazalas-v-recessii-vpervye-za%20-desyat-let.html, (10 июля 2019).

“Для Эрдогана настало время расплачиваться за рост экономики Турции, подпитанный долгами“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://investfuture.ru/news/id/dlya-erdogana-nastalo-vremya-rasplachivatsya-za-rost-ekonomiki-turcii-podpitannyy-dolgami, (10 июля 2019).

The official site of the Association of Turkish Travel Agencies (2019), “Tourism date. Statistics“, [Online], available at: www.tursab.org.tr/istatistikler, (Accessed 10 July 2019).

Jeremiya, G. (2013), “Features of tourism development in Turkey“. Visnyk of Lviv University. Geographic Series, vol. 43, part 2, pp. 34-38.

Sergiyko, V.F. (2013), “Turkey: the Experience of Strategic Tourism Development“. Geography and Tourism, vol. 26, pp. 86-97.

Yurchenko, S. and Yurchenko, O. (2014), “Turkey as a destination for outbound tourism: current realities and prospects of development“, Visnyk of Lviv University. Series of international relations. vol. 34, pp. 178-186.

Akal Mustafa, (2010), “Economic implications of international tourism on turkish economy“. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism ,vol.5, no. 1, pp. 131-152.

Dincer, F. Dincer, M. and Yilmaz, S. (2015). “The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries“. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195, рр. 413 – 422.

Goymen, K., (2000), “Tourism and Govemance in Turkey“, Annals of Tourism Research, vol. 27(4), рр.25-48.

Katircioglu, S.T. (2009), “Revisiting The Tourism-Led Growth Hypothesis For Turkey Using The Bound Test And Johansen Approach For Cointegration”, Tourism Management, vol. 30(1), рp.17-20.

Kaplan, M. and Celik, T., (2008). “The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey“. The International Journal of Applied Economics and Finance, vol.2, pp.13-18.

Tosun, C., (2001), “Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: the Case of Turkey“. Tourism Management, vol. 22 (3), pp.34-42.

Tosun, C. Timothy, D.J. and Ozturk, Y., (2003). “Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey“. Journal Sustain Tourism, vol.11, pp.133-161.

Tourism Strategi of Turkey-2023 and Activity Plan for Tourism Strategi of Turkey 2007-2013 dated 28/02/2007 and numbered 2007/4, (2007). Ministry of Culture & Tourism, Ankara, Turkey.

World Travel & Tourism Council (WTTC), Тurkey World Travel & Tourism Council. Тravel & Tourism, Economic impact 2018, London, UK.

The official site Tourlib (2019), “UNWTO Tourism Highlights, 2018“, [Online], available at: http:// tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf, (Accessed 10 July 2019).

The official site World Travel & Tourism Council (2019), “Travel & Tourism: Global Economic Impact & Trends 2019“, [Online], available at:

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact...2019/world2019.pdf, (Accessed 10 July 2019).

The official site Regnum (2019), “Arif Asalyoglu. Jekonomicheskij krizis v Turcii priobrel hronicheskuju formu“, [Online], available at: https://regnum.ru/news/polit/2515458.html, (Accessed 16 June 2019).

The official site Ukr.segodnya (2019), “Turechchyna vporalasia z ekonomichnoiu kryzoiu – ZMI“, [Online], available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/turciya-spravilas-s-ekonomicheskim-krizisom-smi-1277880.html, (Accessed 16 June 2019).

The official site Mk-turkey (2019), “Fitch Solutions: Jekonomika Turcii vernjotsja k recessii“, [Online], available at: https://mk-turkey.ru/economics/2019/06/05/mo-fitch-solutions-ekonomika-turcii-vernyotsya-k-recessii.html (Accessed 16 June 2019).

The official site UNIAN (2019), “Jekonomika Turcii okazalas' v recessii vpervye za desjat' let“, [Online], available at: 10.07.2019. https://www.unian.net/economics/finance/10474707-ekonomika-turcii-okazalas-v-recessii-vpervye-za%20-desyat-let.html, (Accessed 10 July 2019).

The official site Investfuture (2019), “Dlja Jerdogana nastalo vremja rasplachivat'sja za rost jekonomiki Turcii, podpitannyj dolgami“, [Online], available at: https://investfuture.ru/news/id/dlya-erdogana-nastalo-vremya-rasplachivatsya-za-rost-ekonomiki-turcii-podpitannyy-dolgami (Accessed 10 July 2019).

The official site of the Association of Turkish Travel Agencies (2019), “Tourism date. Statistics“, [Online], available at: www.tursab.org.tr/istatistikler, (Accessed 10 July 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи