ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • Yu. M. Zavoloka
  • M. V. Sidnenko
  • A. V. Ivko
Ключові слова: соціальне підприємництво; державна підтримка; розвиток соціального підприємництва; соціальна сфера; проблеми соціального підприємництва.

Анотація

Останнім часом інтерес до соціального підприємництва, як до нового напрямку наукових досліджень, так і до практичного виду діяльності, істотно зростає. Суспільство все більше і більше потребує нових форм соціально спрямованої діяльності, однією з яких є соціальне підприємництво. Разом з тим необхідною умовою для створення соціально орієнтованих організацій є політичне та правове середовище, яке у свою чергу дозволить створити такі організації, а для їх успішного функціонування й розвитку важливі соціокультурні умови і наявність інститутів, що будуть займатися вивченням, навчанням і підтримкою соціального підприємництва.На сьогоднішній день необхідність розвитку соціального підприємництва в Україні продиктована наявністю великої кількості соціальних проблем. Такими проблемами є: низький рівень життя, безробіття, соціальна напруженість та ряд інших.

Посилання

Роменская Ю. Социальное предпринимательство в Украине / Ю. Роменская // Вектор экономики. – 2017. – № 6 (12). – С. 30-38.

Вольвач В. Социальное предпринимательство: как в Украине создают бизнес со смыслом [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uamarket.info.

Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003 р. No 436-IV. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – No 18, No 19-20, No 21-22.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації в Україні». Від 05 липня 2012 р., No 5073-VI З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – No 25.

Лист ДФС України від 07.05.2015 р. No 14091/6/99-99-19-02-02-15 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/65269.html.

Податковий кодекс України. Від 02.12.10. No 2755-VІ з подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, No 13-14, No 15-16, No 17.

Romenskaia, Yu. (2017), “Social entrepreneurship in Ukraine”, Vektor ekonomyki, vol. 6(12), pp. 30-38.

Volvach, V. (2017), “Social entrepreneurship: how Ukraine creates business with sense”, available at: http://www.uamarket.info. (Accessed 27 April 2019)/.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “Economic Code of Ukraine”, Herald of the Supreme Council, vol.18, vol.19-20, vol.21-22.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Law of Ukraine “On Charitable Activities and Charitable Organizations in Ukraine”, Herald of the Supreme Council, vol.25.

State Fiscal Service of Ukraine (2015), “Letter of the SFS of Ukraine from May 5, 2015, No 14091/6/99-99-19-02-02-15”, available at: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnihosib/65269.html (Accessed 11 April 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), “The Tax Code of Ukraine”, Herald of the Supreme Council, vol.13-14, vol.15-16, vol.17.

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи